Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Φιλιατρών. Θα συζητηθεί και το μεταναστευτικό ζήτημα στην πόλη...


Συνεδριάζει αύριο το απόγευμα, στις 8, το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατρών με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Ξεχωρίζει, βέβαια, το 12ο θέμα που είναι "το μεταναστευτικό ζήτημα στην πόλη"...
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:................


1. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2010.
2. Αποζημίωση προέδρων και μελών των ΝΠΔΔ του Δήμου.
3. Ετήσια επιχορήγηση ΚΑΠΗ.
4. Ετήσια επιχορήγηση Ο.Α.& Ν.
5. Ετήσια επιχορήγηση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2010 απόφασης Δ.Σ. Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, περί «προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010».
7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης χαμηλής ζώνης Δ. Φιλιατρών».
8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών».
9. Χορήγηση άδειας λειτουργίας κινητής καντίνας στη θέση Στόμιο.
10. Μετονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Χαλαζονίου (ως προς την ορθογραφία).
11. Έγκριση δαπάνης εορτασμού Αγίας Μαύρας.
12. Το μεταναστευτικό ζήτημα στην πόλη μας.