Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον μόλο Κυπαρισσίας


Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι ερασιτέχνες αλιείς Κυπαρισσίας σχετικά με τον νέο μόλο του Λιμανιού της Κυπαρισσίας. Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κυπαρισσίας με αναφορά του προς τη ΔΕΚΕ Τρίπολης, τη Νομαρχία Μεσσηνίας και το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει τα προβλήματα που ενδεχομένως υπάρξουν στον νέο προσήνεμο μόλο της Κυπαρισσίας.............


Οι αλιείς επικαλούνται πιθανές κακοτεχνίες του έργου, που μόλις ολοκληρώθηκε, κάνουν λόγο για φθορά που δεν δικαιολογείται σε ετοιμοπαράδοτα έργα, θεωρώντας ότι τοποθετήθηκαν ακρόποδα χωρίς τη βασική θεμελίωση, με αποτέλεσμα σε περίπτωση θαλασσοταραχής να ελλοχεύει ο κίνδυνος καταστροφής του έργου. Αναλυτικά στην αναφορά τους με θέμα «Ελλιπής υποδομή ακρόποδων της κατασκευής του προσήνεμου μόλου του λιμανιού της Κυπαρισσίας», που υπογράφουν ο πρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κυπαρισσίας, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος και ο γραμματέας, Παναγιώτης Χήναρης, αναφέρουν: «Μετά την ολοκλήρωση του έργου και προτού παρέλθει χρόνος, παρατηρούμε έκπληκτοι την φθορά μέρους του έργου πιθανότατα λόγω κακοτεχνίας με αποτέλεσμα αν δεν επισπευσθούν οι διαδικασίες να έχουμε καταστροφή του έργου και αναφέρουμε: Στο σημείο που υπήρχε ο παλιός προσήνεμος μόλος και συνεχίστηκε ο καινούργιος, η κατασκευάστρια εταιρεία "ΜΕΤΡΟ", λόγω αφαίρεσης της παλιάς θεμελίωσης (λιθοριπής) και τοποθετώντας αυτούς στη νέα κατασκευή, εξασθένισε την ήδη υπάρχουσα παλιά θεμελίωση. Από την άλλη η τοποθέτηση των νέων ακρόποδων χωρίς ενδεχομένως να τηρηθούν οι προδιαγραφές διατομής της μελέτης, τοποθετήθηκαν τα ακρόποδα χωρίς τη βασική θεμελίωση, με αποτέλεσμα με την πρώτη φουρτούνα να υποχωρήσουν αυτά και αυτήν τη στιγμή να υπάρχει κίνδυνος να έχουμε ολοκληρωτική καταστροφή του έργου. Ζητάμε να τοποθετηθούν νέα ακρόποδα, με βάση τη μελέτη κατασκευής του έργου χωρίς να γίνει αφαίρεση των ήδη υπαρχόντων κι εξασθενήσει και άλλο η θεμελίωση».