Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέστορος

Το πρωί της Κυριακής στη Χώρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέστορος.......


Μεταξύ των θεμάτων της ημερίσιας διάταξης είναι η συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων, προμηθειών, διαγωνισμών καθώς και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2009