Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008

Β Ο Μ Β Α...Σε λίγες μέρες,ένα θέμαπου θα σκάσει
σαν "βόμβα γιγατόνων"...