Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

Εφιαλτικές προβλέψεις λόγω ρύπανσηςΚατά σχεδόν μισό χρόνο εκτιμάται ότι θα μπορούσε να μειωθεί το 2020 το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των "25", εξαιτίας της αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εάν δε ληφθούν δραστικά μέτρα για τον περιορισμό της.

Χειρότερη εκτιμάται ότι θα είναι η κατάσταση στις χώρες της Μεσογείου, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και ιδίως οι καύσωνες, σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική ρύπανση, αυξάνουν τη θνησιμότητα.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από έρευνες στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος "Clean Air for Europe" και του ερευνητικού προγράμματος APHEA, που ξεκίνησε το 1992-1993, με τη συμμετοχή 22 ερευνητικών ομάδων από 20 χώρες.

Παράλληλα, με βάση μετρήσεις που διενεργήθηκαν σε εννέα ευρωπαϊκές πόλεις (μεταξύ των οποίων και η Αθήνα) στο διάστημα 1987-2004, προέκυψε ότι ο καύσωνας προκάλεσε αύξηση θνησιμότητας κατά 10% τις ημέρες με χαμηλά επίπεδα όζοντος στην ατμόσφαιρα και κατά 13,2% τις ημέρες με υψηλά.

Τέλος, σχετική έρευνα στις ΗΠΑ, που βρισκόταν σε εξέλιξη για 16 χρόνια σε δείγμα 500.000 ατόμων, κάνοντας συγκρίσεις μεταξύ της πιο βρώμικης και της πιο καθαρής πόλης, έδειξε ότι στην πρώτη η θνησιμότητα ήταν αυξημένη κατά 6% σε σχέση με τη δεύτερη, ενώ τα κρούσματα καρκίνου του πνεύμονα κατά 14% και καρδιοπαθειών κατά 9%.