Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Τί θα κάνουνε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που δεν μιλάνε στη συνεδρίαση;;; Τί θα ψηφίσουνε;

Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχουνε μιλήσει στο συμβούλιο. Τί θα κάνουνε;; Τί........................................... θα ψηφίσουνε;;; Μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς θα πούνε ναι γι αυτό δε μιλάνε.