Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Εκπρόσωποι της εταιρία ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ είναι παρόντες για τη συνεδρίαση

Εκπρόσωποι της εταιρίας ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ είναι παρόντες για τη συνεδρίαση. Μηχανικός, δικηγόρος θα ενημερώσουν τον κόσμο........................................ για το είδος της επένδυσης και τα μέτρα προστασίας που έχουν σχεδιάσει να υλοποιήσουν.