Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Ένταση μεταξύ συμβούλων

Ένταση υπάρχει μεταξύ δημοτικών συμβούλων οι.................................. οποίοι έχουνε αντίθετες απόψεις. Λεκτικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις