Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Στις 12:00μμ η έκτακτη συνεδρίαση για την επένδυση σε Ελαία - Αγιαννάκη

Στις 12:00μμ θα γίνει η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για την επένδυση σε Ελαία - Αγιαννάκη μετά την αίτηση 18 Δημοτικών Συμβούλων. 

Θέματα της συνεδρίασης είναι:.............................................. 

1. Πλήρης και ξεκάθαρη ενημέρωση από το Δήμαρχο και τις Υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. στην περιοχή Ελαίας Δ.Ε. Αυλώνος. 

 2. Λήψη απόφασης σχετικά με το αν αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως φέρεται προς υλοποίηση από το φάκελο που έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας, είναι σύμφωνη με το πνεύμα της προστασίας του περιβάλλοντος και με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. 


Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων και η εταιρία ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.