Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Δημοτικοί σύμβουλοι που είχανε υπογράψει για έκτακτη συνεδρίαση θα ψηφίσουν να γίνει η επένδυση

Από τους 18 Δημοτικούς συμβούλους που είχανε υπογράψει να γίνει έκτακτη συνεδρίαση θα ψηφίσουνε να γίνει η επένδυση. Τουλάχιστον 3-4 από τους 18 πριν το συμβούλιο λέγανε ότι θέλανε ενημέρωση και δεν λένε όχι στην επένδυση..........................................