Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Συνάντηση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την υπουργό Π.Ε.Κ.Α. Τίνα Μπιρμπίλη


Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στην Υπουργό ΠΕΚΑ, κ. Τίνα Μπιρμπίλη και τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρο Τατούλη, με πρωτοβουλία του ιδίου και με αντικείμενο: την ολοκληρωμένη διαχείριση των οικοσυστημάτων της Πελοποννήσου, την αναθεώρηση του εγκεκριμένου χωροταξικού της περιφέρειας, την κατασκευή νέας γραμμής υψηλής τάσης που......................

να καλύπτει την περιοχή της Νότιας Λακωνίας, την υπόθεση της υπαγωγής της Μάνης στο Άρθρο 62 του ν. 998/1979, το θέμα της συμμετοχής της περιφέρειας στο καινοτόμο σχέδιο του ΥΠΕΚΑ για την υλοτόμευση του Μαινάλου με χρήση δορυφορικής τεχνολογίας και την αντιμετώπιση σε μια νέα βάση, πιο ευέλικτη, των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.
Συγκεκριμένα, εξαιρετικής αποδοχής έτυχε η πρόταση του περιφερειάρχη Πελοποννήσουγ για τη σύσταση φορέων διαχείρισης σε όλα τα οικοσυστήματα, η εποπτεία των οποίων θα μεταφερθεί στην περιφέρεια, όπως επίσης και η διαχείριση των οικοσυστημάτων με βάση το εξής τρίπτυχο: Φορέας Διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 1650/86 που θα έχει την ευθύνη του οικοσυστήματος, Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που θα εξασφαλίζει την προστασία του οικοσυστήματος αλλά και θα θέτει Όρους με τους οποίους θα μπορεί να αναπτυχτεί δραστηριότητα μέσα σ’ αυτό και έγκριση διαχειριστικής μελέτης. Η τελευταία θα δημιουργεί το πλαίσιο και τους κανόνες στην βάση των οποίων θα μπορέσει το οικοσύστημα, ο Πολιτισμός, τα τοπικά μνημεία, οι αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισμοί και ο ανθρωπινός παράγοντας να συνυπάρξουν αρμονικά παράγοντας θετικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία.
Στο πλαίσιο της παραπάνω πολιτικής θα αντιμετωπισθεί και η επανεξέταση της πρόσφατης απόφασης της υπουργού για την αναστολή των οικοδομικών αδειών και εργασιών στην περιοχή του Μαινάλου.
Σε δεύτερο επίπεδο, η κατασκευή της νέας γραμμής υψηλής τάσης στη Νότια Λακωνία, που θα εξασφαλίσει την υλοποίηση των ενεργειακών επενδύσεων στην περιοχή αυτή, αντιμετωπίσθηκε σε άλλη – θετική- βάση από την υπουργό, μετά την αναφορά του περιφερειάρχη Πελοποννήσου ότι μπορεί να προκαλέσει επιχειρηματικές συνέργειες για την εξασφάλιση κεφαλαίων στην κατασκευή της.
Τρίτον, τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν σχετικά με την μεταφορά αρμοδιότητας στις περιφέρειες για την ανασύνταξη του χωροταξικού της περιφέρειας, προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί ως κεντρικό εργαλείο ανάπτυξης, κρίθηκαν ως απόλυτα τεκμηριωμένα, και προέκυψε η διαβεβαίωση ότι θα εξετασθεί το ζήτημα θετικά.
Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μάνης, έγινε αντιληπτό και το μέγεθος, αλλά και η κρισιμότητα του και η υπουργός δεσμεύτηκε στη συστηματική εξέταση του θέματος.
Ειδικότερα, ο κ. Τατούλης και η κ. Μπιρμπίλη αποφάσισαν τη συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας, η οποία θα επεξεργασθεί όλα αυτά τα θέματα στο πλαίσιο που συμφωνήθηκε, προκειμένου πολύ γρήγορα να προκύψουν ενέργειες και αποτελέσματα, τα οποία η υπουργός θα παρουσιάσει σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.