Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Σε λίγο, σε DVD θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ο χάρτης του "Καλλικράτη"!


Σε λίγο και μάλιστα σε DVD θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ο χάρτης του "Καλλικράτη" και το σχέδιο Νόμου!