Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

"Καλλικράτης": Ο Χάρτης με τους 6 Δήμους της Μεσσηνίας.

Αυτός είναι ο Χάρτης του "Καλλικράτη" με τους 6 Δήμους της Μεσσηνίας της νέας εποχής!