Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι από τα 18 χρόνια!Σύμφωνα με τον "Καλλικράτη" δικαίωμα του εκλέγεσθαι θα έχουν, πλέον, από τα 18 χρόνια!