Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

5ετής η θητεία των Αιρετών της Αυτοδιοίκησης...


Πενταετής θα είναι, πλέον, η θητεία των Αιρετών της Αυτοδιοίκησης....