Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Νέο Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου!Από το Υπουργείο Παιδείας εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα “Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα” που θα λειτουργήσει από το Φεβρουάριο του 2009 στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Το νέο μεταπτυχιακό είναι διάρκειας 1,5 έτους, έχει στόχο την ειδίκευση σε προηγμένες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 1η Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.