Κυριακή, 27 Ιουλίου 2008

Καυτές παρουσίες στο Beach Volley Juniors στην Κυπαρισσία...
σε επόμενη ανάρτηση,

φωτογραφίες με περιεχόμενο!!!