Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Xορήγηση νέων επαγγελματικών αδειών αλιείας σκαφών για αλιεία με αλιευτικά εργαλεία παράκτιας αλιείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας ανακοινώνει ότι : 
 Βάσει απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εγκρίνεται χορήγηση νέων επαγγελματικών αδειών αλιείας σκαφών για αλιεία με αλιευτικά εργαλεία παράκτιας αλιείας. Οι άδειες χορηγούνται στους επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι:................................... 

 1. Ήταν κάτοχοι επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους το οποίο διέθετε το αλιευτικό εργαλείο «Βιντζότρατα» και εντάχθηκε και διαλύθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013» 2. Είναι τέκνα ή και εγγόνια ιδιοκτήτη επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους το οποίο διαθέτει άδεια σκάφους σε ισχύ με διέθετε το αλιευτικό εργαλείο «Βιντζότρατα» 

 Οι δικαιούχοι θα πρέπει επιπλέον να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 1. Να είναι ηλικίας από 25 ετών έως και 50 ετών με τουλάχιστον δεκαετή ενασχόληση με την αλιεία 2. Να μην είναι κάτοχοι άλλου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ούτε και σε ποσοστό, το τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησης 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας, τηλ. 2761022958 


 Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη