Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Ελαιόλαδο – οπωροκηπευτικά συντηρούν θετικές τις εξαγωγές του 2013

Παρά τις αντίρροπες δυνάμεις που ασκούνται στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, η ανοδική πορεία που εμφάνισαν τα αγροτικά προϊόντα – με πρωταθλητές το ελαιόλαδο, αλλά και τα οπωροκηπευτικά –με την βοήθεια των πετρελαιοειδών κράτησαν θετικούς ρυθμούς αύξησης των εξαγωγών, σε σχέση με το 2012. Την ίδια ώρα καταγράφηκαν αρνητικές επιδόσεις σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, ενώ συνεχίζεται η άνοδος των εισαγωγών. Πιο αναλυτικά................................................ σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), προκύπτει μεν συνολική αύξηση εξαγωγών κατά 6,1% τον περασμένο Φεβρουάριο (στα 2.130,4 εκατ. Ευρώ από 2.007,8 εκατ. Ευρώ τον Φεβρουάριο του 2012), ωστόσο, χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται μείωση κατά 3,7%. 

 Όπως τόνισε η Πρόεδρος του Συνδέσμου κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «οι ισχυρές πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές εξαγωγές επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη των εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας για πρόσβαση σε νέες γραμμές χρηματοδότησης και την αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος της χώρας, ώστε να διαδραματίζει ουσιαστικά αναπτυξιακό ρόλο. Τα πρόσφατα παραδείγματα του παρελθόντος έχουν δείξει ότι σε περιόδους αβεβαιότητας γύρω από τα μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και την κατάσταση των εγχώριων Τραπεζών τραυματίζουν βαθιά την εξωστρέφεια της οικονομίας και εντείνουν την ύφεση στην εσωτερική αγορά. Είναι αναγκαία πλέον μία νέα προσέγγιση στο ρόλο και τη λειτουργία των Τραπεζών, που στόχο θα έχει την τόνωση της αγοράς, με προτεραιότητα στις εξωστρεφείς και διεθνοποιημένες επιχειρήσεις». 

 Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται στις εξαγωγές και σε επίπεδο 12μήνου (Ιανουάριος 2012-Φεβρουάριος 2013), όπου η συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζεται αυξημένη κατά 11,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή η αύξηση περιορίζεται σε μόλις 0,9%. 

 Ενδεικτική των διακυμάνσεων στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας είναι και η διαφοροποίηση του ποσοστού συμμετοχής των χωρών μελών της ΕΕ στις εξαγωγές (42% του συνόλου), σε σχέση με τις εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες (58%). 

Η αναλογία αντιστρέφεται, όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή και διαμορφώνεται σε 67% υπέρ των χωρών της ΕΕ, έναντι 33% των Τρίτων Χωρών. 

 Χαρακτηριστικό είναι ότι, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, καταγράφεται σημαντική μείωση των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες (-18,9%), έναντι αύξησης 6,1% προς τις Χώρες της ΕΕ. Σε ότι αφορά τα προϊόντα, εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εξαγωγών του ελαιολάδου, κατά 221,2% (με ποσοστό 89,8% των εξαγωγών να αφορά χώρες της ΕΕ και κυρίως τη γειτονική Ιταλία), ενώ συνεχίζεται η ανοδική πορεία συνολικά για τα αγροτικά προϊόντα της χώρας και ειδικά τα οπωροκηπευτικά (+10,6%). Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση του μεριδίου των πετρελαιοειδών, σε ποσοστό συμμετοχής τους, στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές (40,7%), ύστερα από νέα αύξηση κατά 38,6% τον περασμένο Φεβρουάριο. Στον αντίποδα, εντείνονται οι πιέσεις στα βιομηχανικά προϊόντα (-10,3%), ενώ καταγράφεται αντιστροφή κλίματος για τις κατηγορίες Ποτά-Καπνός (-18,7%) και τις Πρώτες Ύλες (-30,3%). 

 Περαιτέρω ενίσχυση των εισαγωγών 

 Για τρίτο συνεχόμενο μήνα συνεχίστηκε και η αύξηση των εισαγωγών, διευρύνοντας έτσι ένα σερί που καταγράφεται για πρώτη φορά την τελευταία 3ετία. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, το Φεβρουάριο του 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.892,3 εκατ. ευρώ έναντι 3.692,3 εκατ ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4%. Η αύξηση των εισαγωγών προήλθε αποκλειστικά από τις Τρίτες Χώρες (+21,4%), ενώ οι εισαγωγές από τις χώρες της ΕΕ υποχώρησαν σημαντικά (-11%). Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων παρουσίασε αύξηση κατά 3,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαρτίου 2011 – Φεβρουαρίου 2012. 

 Paseges.gr