Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα ''Γυναικεία Επιχειρηματικότητα'' - Υποχρέωση προσκόμισης εντύπου υποβολής στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ μέχρι 12/4/2013

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (επιδότηση γυναικών ηλικίας 18-64 ετών για την ίδρυση επιχείρησης) 

«Ολοκληρωμένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» 

 Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες ότι η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ προσκόμιση του εντύπου υποβολής των προτάσεων και των δικαιολογητικών ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ μέχρι τις 12/04/2013. 

 Η κατάθεση των............................................. προτάσεων γίνεται καθημερινά από 08:00π.μ. έως 15:00μ.μ, στο κεντρικό κτίριο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας (πλατεία 23ης Μαρτίου, Καλαμάτα). 

 Σημειώνεται ότι: Υποβάλετε ένα (1) αντίγραφο του αρχείου, όπως έχει προκύψει από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης σας με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ότι πρέπει να προσκομίσετε. 

Υποχρεωτική προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ (με γνήσιο υπογραφής). Προτάσεις οι όποιες δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα παραληφθούν. 


Περισσότερες πληροφορίες: Επιμελητήριο Μεσσηνίας, υπεύθυνη κα. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ. 27210-62200