Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για προώθηση ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων σε Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία και Τσεχία

Το ποσό των 3.152.624 ευρώ (1.576.312 ευρώ κοινοτική χρηματοδότηση, 630.525 ευρώ από εθνικό προϋπολογισμό, 945.787 ευρώ από φορέα εκτέλεσης του έργου), θα διαθέσει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), για την προώθηση προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ στην εσωτερική κοινοτική αγορά (Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία και Τσεχία), στα πλαίσια του............................................. Κανονισμού (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) 501/2008 της Επιτροπής. 

Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας των εν λόγω προϊόντων, την τόνωση της ζήτησης και την ενθάρρυνση συμμετοχής παραγωγών και μεταποιητών στο καθεστώς ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο 2016. 

Το επικοινωνιακό μήνυμα του προγράμματος είναι το «Daily Choice». 

 Η ΚΕΕΕ έχει ετοιμάσει πληροφοριακό υλικό και ειδικό ερωτηματολόγιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο, αφού συμπληρωθεί από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις το συντομότερο δυνατόν, θα πρέπει να κατατεθεί στα συνεργαζόμενα Επιμελητήρια, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Βοιωτίας, Πέλλας, Χανίων, Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λέσβου, Ιωαννίνων, Ρεθύμνου, Λακωνίας, Γρεβενών, Ημαθίας, Κέρκυρας, Τρικάλων, Άρτας, Χαλκιδικής, Εύβοιας και Θεσσαλονίκης). 

 Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι παραγωγικές, μεταποιητικές ή εμπορικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του AGROCERΤ και έχουν δικαίωμα χρήσης των σημάτων ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

 Τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα προώθησης είναι: 

Γαλακτοκομικά Προϊόντα ΠΟΠ: Φέτα, Κασέρι, Πηχτόγαλο Χανίων, Φορμαέλα Αράχωβας, Μετσοβόνε, Καλαθάκι Λήμνου, Σφέλα, Ανεβατό, Μανούρι, Γαλοτύρι, Λαδοτύρι Μυτιλήνης, Μπάτζος, Ξυνομυζήθρα Κρήτης. 

 Φυτικά Προϊόντα ΠΟΠ: Ελαιόλαδο: Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης, Φοινίκι Λακωνίας, Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης, Καλαμάτας, Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης, Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης, Πέτρινα Λακωνίας, Κροκεές Λακωνίας. 

 Βρώσιμες Ελιές: Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης, Ελιά Καλαμάτας. 

 Άλλα προϊόντα: Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια. 

 Φυτικά Προϊόντα ΠΓΕ: Ελαιόλαδο: Λέσβος, Μυτιλήνη, Χανιά Κρήτης, Λακωνία. 

 Άλλα Προϊόντα: Κρητικό Παξιμάδι. 


 Agrotypos.gr