Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

ΓΕΩΤΕΕ - Αυτοψία στο Δερβένι


Επιτόπια επίσκεψη και αυτοψία στον εθνικό δρόμο Τρίπολης – Καλαμάτας στο Δερβένι με αντικείμενο την υπό εξέλιξη κατολίσθηση έκανε κλιμάκιο του ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τον Ιωάννη Κουκουβέλα (αν. καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και πρόεδρο της Επιτροπής Κλάδου των Γεωλόγων) και τον Μιχάλη Αντωνόπουλο (γεωλόγο, μέλος της Επιτροπής Κλάδου Γεωλόγων), κατόπιν εντολής της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος.

Εκεί διαπιστώθηκε................

η επικινδυνότητα της θέσης, η οποία εμφανίζεται με βάση τα γεωλογικά στοιχεία να παρουσιάζει ιστορικό και παλαιότερων κατολισθήσεων. Στην περιοχή εκτελούνται έργα με στόχο την ελάφρυνση του ανάντη του δρόμου πρανούς από μάζες γαιωδών υλικών, η οποία αναμένεται να προστατεύσει τον οδικό άξονα. Η γεωλογική εικόνα της περιοχής παρουσιάζει πολυπλοκότητα και έντονο κατακερματισμό βραχωδών σχηματισμών και πολύμεικτα γαιώδη υλικά, αμφότερα των οποίων προκαλούν σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις μετακινήσεις μαζών προς τα κατάντη.
Η εκτίμηση του κλιμακίου με βάση την αυτοψία είναι ότι η γεωτεχνική έρευνα που έχει ξεκινήσει αναμένεται να δώσει πολύτιμα στοιχεία για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της κατολίσθησης, αλλά και ότι η θέση αυτή είναι πιθανό να προκαλεί προβλήματα στον οδικό άξονα λόγω ερπυσμών και αστοχιών και στο μέλλον.


Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"