Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2008

Κίνδυνος να χαθούν κονδύλια!!!Σε τρεις από τις τέσσερις περιοχές Natura της Ελλάδας δεν έχουν χαραχθεί όρια και δεν έχουν θεσμοθετηθεί χρήσεις, ενώ κινδυνεύουν να χαθούν τα μισά κονδύλια από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της "Καθημερινής", επί τέσσερα χρόνια δεν έχει ιδρυθεί ούτε ένας επιστημονικός φορέας που να μεριμνά για την προστασία τους.

Όπως κατήγγειλε την Πέμπτη, ο ευρωβουλευτής του Συνασπισμού Δημήτρη Παπαδημούλης, η έλλειψη φορέων διαχείρισης σημαίνει ότι τα κονδύλια που είχαν προβλεφθεί γι αυτούς και τις προστατευόμενες περιοχές από το τρίτο κοινοτικό πακέτο στήριξης παραμένουν αναξιοποίητα.