Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008

"Κατεβάζει ρολά" ο Νηογνώμονας


Στον "αέρα" θα βρεθούν σύντομα τα 85 πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας, καθώς ή Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει στο εξής στον Ελληνικό Νηογνώμονα να εκδίδει πιστοποιητικά ασφαλείας για τα κοινοτικά πλοία.


Αιτία αποτελεί η νέα κοινοτική οδηγία, σύμφωνα με την οποία για να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών ασφαλείας οι νηογνώμονες, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει την κατασκευή των πλοίων από την αρχή ως το τέλος.

Δυστυχώς, από το σύνολο των νηογνωμόνων που έχουν στη κλάση τους τα πλοία της ελληνικής ακτοπλοίας, ο Ελληνικός Νηογνώμονας είναι ο μοναδικός που δεν πληροί αυτό το κριτήριο.
Συνεπώς, ο ιδιωτικοποιημένος οργανισμός οδηγείται στο κλείσιμο με αποτέλεσμα να δημιουργείται αναστάτωση στα νησιά που θα αποκοπούν.

Παράλληλα, ανησυχία επικρατεί μεταξύ των πλοιοκτητριών εταιριών που θα υποστούν ένα ακόμα οικονομικό βάρος.

Με βάση τη νέα οδηγία, ο Ελληνικός Νηογνώμονας έλαβε εντολή να διακόψει την έκδοση πιστοποιητικών από τις 4 Αυγούστου. Κατόπιν αυτού, θα πρέπει οι πλοιοκτήτριες εταιρίες των 85 πλοίων της Ακτοπλοίας να αναζητήσουν νέους νηογνώμονες προκειμένου τα πλοία τους να έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των δρομολογίων, ενώ οι εταιρίες θα έχουν περιθώριο ενός έτους για τη μεταπήδησή τους σε άλλο νηογνώμονα. Εξάλλου, διακόσιες οικογένειες που ζουν σήμερα από τη λειτουργία του Ελληνικού Νηογνώμονα θα βρεθούν στην ανεργία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ελληνικός Νηογνώμονας είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση από την ΕΕ, εξαιτίας των ναυαγίων και άλλων ναυτικών ατυχημάτων που σημειώθηκαν και αφορούσαν πλοία που βρίσκονταν στη δική του κλάση.

Να σημειωθεί ότι το ΙΡΟΝ Αντώνης, το οποίο βυθίστηκε αύτανδρο στις 3 Σεπτεμβρίου 1994 (μόλις 5 ημέρες μετά τον απόπλου του και δύο μήνες μετά την έκδοση των πιστοποιητικών του), το ΔΥΣΤΟΣ, αλλά και το ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ έφεραν πιστοποιητικά του Ελλ. Νηογνώμονα.


http://www.skai.gr/master_story.php?id=89723