Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

«Τσουνάμι» αντιδράσεων για το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τις "Θίνες" Κυπαρισσίας

«Τσουνάμι» αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Τριφυλία το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την περιοχή Natura 2000 «Θίνες Κυπαρισσίας», που το «Θ» έφερε στη δημοσιότητα και σε αυτό περιλαμβάνονται απαγορεύσεις δόμησης, μέτρα - σοκ και αυστηροί περιορισμοί από τη Νέδα έως την Κυπαρισσία, στη χερσαία και θαλάσσια περιοχή. Δημοτικοί σύμβουλοι Αυλώνος και Κυπαρισσίας, Τοπικά Συμβούλια, σύλλογοι και φορείς εκφράζουν τη........................................... σθεναρή αντίθεσή τους στην υπογραφή και υλοποίηση του εν λόγω Σχεδίου, ενώ ο δήμαρχος Τριφυλίας απέστειλε χθες εξαιρετικά επείγουσα επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ. 

Σε αυτή αναφέρεται στο Σχέδιο Υ.Α. που είδε το φως της δημοσιότητας και επαναδιατυπώνει το αίτημα του Δήμου: «Να μας γνωστοποιήσετε επίσημα το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης πριν από την υπογραφή της, προκειμένου να διατυπώσουμε τις παρατηρήσεις μας». 

Με το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός χρήσεων και περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής “Θίνες Κυπαρισσίας”, με κωδικό GR 2550005 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 των Δήμων Αυλώνα και Κυπαρισσίας» θεσπίζονται τα όρια της Περιοχής Προστασίας (Οικοανάπτυξης) «Φυσικό Πάρκο Ν. Κυπαρισσιακού κόλπου». 
Εντός της Περιοχής Προστασίας οριοθετούνται τρεις επιμέρους ζώνες: α) Περιοχή Ήπιας Οικιστικής Ανάπτυξης (Ζώνη ΙΙα), Περιοχή Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης (Ζώνη ΙΙβ) και Περιοχή Ήπιας Βιοτεχνικής Ανάπτυξης Γεωργικού Τομέα (Ζώνη ΙΙγ). Εντός της Περιοχής Προστασίας οριοθετείται Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Ι) - χερσαία έκταση με την ονομασία «Παράκτια περιοχή Βουνάκι - Αγιαννάκη - Ελαία». 

Στο Σχέδιο, λαμβάνεται υπόψη και η «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Νότιου Κυπαρισσιακού Κόλπου», που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-NATURE No B4-3200/98/442 (Μάρτιος 2002) από το Σύλλογο «ΑΡΧΕΛΩΝ», σχέδιο της οποίας είχε συζητηθεί το 2002 στο Δημοτικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας και είχε ομόφωνα απορριφθεί! 

Η επιστολή του δημάρχου Τριφυλίας έχει ως εξής: 
«Κύριε υπουργέ, θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε ότι περιήλθε σε γνώση μας “Σχέδιο Υπουργικής σας Απόφασης”, αγνώστου πατρότητας και προέλευσης, “περί χρήσεων και περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής Θίνες Κυπαρισσίας με κωδικό GR2550005 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 των Δήμων Αυλώνας και Κυπαρισσίας” (Οι Δήμοι, βέβαια, αυτοί δεν υφίστανται πλέον, αλλά είναι συνιστώσες του νέου καλλικράτειου Δήμου Τριφυλίας). Το “Σχέδιο” αυτό, που δημοσιεύτηκε στον τοπικό Τύπο (στο βαθμό που έχει βάση και εγκυρότητα), ουσιαστικά διαμορφώνει ένα νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της συγκεκριμένης περιοχής, κάτι που ασφαλώς δεν μπορεί να γίνει χωρίς διαβούλευση, ερήμην του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, όπως εκφράζεται δια των φορέων της. Επί της ουσίας, το “Σχέδιο” αυτό βρίσκεται σε πλήρη απόκλιση από το ΣΧΟΑΠ του τέως Δήμου Αυλώνος, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της έγκρισής του, αλλά και από το πλαίσιο που έχει θέσει ο Δήμος μας, καθώς περιλαμβάνει ακραίες ρυθμίσεις. Σε κάποια σημεία του φθάνει ως την πλήρη απαγόρευση της δόμησης, ενδεχόμενο που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στους κατοίκους της περιοχής. Κύριε υπουργέ, από την πρώτη κιόλας στιγμή η νέα Δημοτική Αρχή του καλλικράτειου Δήμου Τριφυλίας (συνιστώσες του οποίου αποτελούν οι τέως Δήμοι Κυπαρισσίας και Αυλώνας) προσέγγισε το ζήτημα με καθαρό και σαφή τρόπο: -Ευαισθησία στο περιβάλλον και στην ανάγκη προστασίας του οικοσυστήματος (κυρίως στη προστασία της χελώνας caretta- caretta). -Κατανόηση στην απαίτηση των συμπολιτών μας να μη νοιώθουν “εξοβελισταίοι” από τις περιουσίες τους. -Προοπτική αξιοποίησης της πανέμορφης αυτής περιοχής με ήπιας μορφής ανάπτυξη, στη βάση σαφούς θεσμικού πλαισίου διαχείρισης. Τις θέσεις μας αυτές αναπτύξαμε και στην πρόσφατη (25 Απριλίου 2013) υψηλού επιπέδου σύσκεψη που έγινε στην έδρα του Δήμου μας και στις θέσεις αυτές (ανεξάρτητα από το ζήτημα που έχει εγερθεί για τις επί μέρους δραστηριότητες συγκεκριμένου ιδιώτη στην περιοχή) στοιχίζεται και η τελευταία (15 Μαΐου 2013) ομόφωνη απόφαση- πλαίσιο του Δημοτικού μας Συμβουλίου: -Όχι στην ερημοποίηση της περιοχής. -Ναι σε μορφές ήπιας ανάπτυξης. -Να θεσπισθεί σαφές κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος. -Το θεσμικό πλαίσιο μέτρων που θα θεσπισθεί με την υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση δε θα εξαντλείται σε “καθολική απαγόρευση” και δε θα οδηγεί σε ακύρωση ή αναστολή κάθε αγροτικής, επαγγελματικής ή οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και κάθε δραστηριότητας στη χρήση αιγιαλού και παραλίας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται εντός του νομικού πλαισίου που θα θεσπισθεί. Κύριε υπουργέ, γνωρίζουμε ότι μετά τις καταγγελίες της ΜΚΟ ΑΡΧΕΛΩΝ και την Αιτιολογημένη Γνώμη της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ζήτημα είναι πιεστικό. Έχουμε εκφράσει τη βούλησή μας να συνεργαστούμε με τεκμηριωμένες προτάσεις και συγκεκριμένα μέτρα που θα κριθούν αναγκαία για την αντιμετώπισή του. Γι' αυτό και στο υπ’ αρ. πρωτ. 7352/08.04.2013 έγγραφό μας προς εσάς υποβάλλαμε το αίτημα πριν από την έκδοση οποιασδήποτε κανονιστικής πράξης για την περιοχή να μας δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουμε τις συγκεκριμένες απόψεις και παρατηρήσεις μας. Αυτό, άλλωστε, ήταν και ένα από τα σημεία στα οποία καταλήξαμε στην προαναφερθείσα σύσκεψη. Δηλαδή, ότι το σχέδιο που θα συντάξει η επιτροπή που έχετε ορίσει με την υπ' αρ. πρωτ. 509/04.03.2013 απόφασή σας θα τεθεί υπόψη μας, ώστε να συμβάλλουμε με τις δικές μας παρατηρήσεις. Ήδη μετά τη “διαρροή” του εν λόγω “σχεδίου” το αίτημά μας γίνεται επιτακτικό και σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε επίσημα το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης πριν από την υπογραφή της, προκειμένου να διατυπώσουμε τις παρατηρήσεις μας»

Στο ΥΠΕΚΑ, γύρω από το θέμα αυτό, του Σχεδίου Υ.Α., επικρατεί ένα απίστευτο αλαλούμ: 
Σε τηλεφωνική επικοινωνία του δημάρχου με το γραφείο του αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ τον πληροφόρησαν ότι δεν έχουν Σχέδιο Υ.Α. Την ίδια στιγμή πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΕΚΑ φέρεται να αναφέρουν πως υπάρχει έτοιμο το Σχέδιο Υ.Α. 
Μάλιστα, στο ΥΠΕΚΑ φέρεται να υπάρχουν διαφορετικές και αλληλοσυγρκουόμενες απόψεις - πολιτικές θέσεις για την προστασία της περιοχής και τα μέτρα που θα ληφθούν. 

Αξίζει να σημειωθεί πως με απόφαση - στις 4 Μαρτίου 2013- του αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη συστάθηκε «Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης για την προώθηση πλαισίου και δράσεων προστασίας των Οικοτόπων και των Ειδών της περιοχής NATURA 2000 της Κυπαρισσίας». Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η προώθηση των δράσεων προστασίας της περιοχής που καθορίζεται από τους χάρτες Natura 2000 με κωδικούς GR2550005-Θίνες Κυπαρισσίας (περιοχή Αγ.Γιαννάκη - Καλού Νερού), GR 2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα και GR 2330008 Κ. Κυπαρισσία (θαλάσσια περιοχή). Συγκεκριμένα, στο αντικείμενο της Επιτροπής περιλαμβάνεται η θέσπιση του νομικού πλαισίου και διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3937/2011 της περιοχής Natura 2000, που καθορίζεται από τους χάρτες Natura 2000 με κωδικούς GR2550005-Θίνες Κυπαρισσίας (περιοχή Αγ. Γιαννάκη - Καλού Νερού), GR 2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα και GR 2330008 Κ. Κυπαρισσία (θαλάσσια περιοχή), η συνολική παρακολούθηση και ο συντονισμός των ενεργειών των συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων σχετικά με την άμεση αντιμετώπιση οχλήσεων και πιέσεων και για τη μεσοπρόθεσμη και οριστική θεσμική θωράκιση της περιοχής. 

Στο ΥΠΕΚΑ, λοιπόν, φέρεται να υπάρχουν άλλοι που θέλουν τάχιστα να υπογραφεί Υπουργική Απόφαση Προστασίας, σύμφωνα με το Σχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας και λαμβάνει υπόψη του την «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Νότιου Κυπαρισσιακού Κόλπου» που εκπόνησε ο ΑΡΧΕΛΩΝ, ενώ άλλοι προτάσσουν τη θέσπιση του νομικού πλαισίου και της διαχείρισης της περιοχής με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής που συστάθηκε με απόφαση του αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ στις 4 Μαρτίου και σύμφωνα με όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά από τη σύσκεψη στις 25 Απριλίου στην Κυπαρισσία, οι προτάσεις της Επιτροπής δε θα περιλαμβάνουν γενικευμένες απαγορεύσεις, πολύ αυστηρά μέτρα και περιορισμούς! 

Σημειώνουμε, επίσης, πως το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που είδε το φως της δημοσιότητας, περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων προστασίας και διαχείρισης της περιοχής που στελέχη του ΥΠΕΚΑ προωθούν για υπογραφή από τον αναπληρωτή Υπουργό, ενώ άμεσα αναμένεται η υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε τμήμα της προστατευόμενης περιοχής, για το ακριβές περιεχόμενος της οποίας, ωστόσο, από το ΥΠΕΚΑ δεν ενημερώνουν το Δήμο Τριφυλίας. 


 Του Ηλία Γιαννόπουλου Tharrosnews.gr