Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Απαγορεύσεις δόμησης, μέτρα - σοκ και αυστηροί περιορισμοί από Νέδα έως Κυπαρισσία

Απαγορεύσεις δόμησης, μέτρα - σοκ και αυστηροί περιορισμοί από τη Νέδα έως την Κυπαρισσία περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την προστασία της περιοχής GR 25550005 «Θίνες Κυπαρισσίας», όπως αποκάλυψε από προχθες το μεσημέρι η ηλεκτρονική σελίδα του «Θ», tharrosnews.gr! 
 Το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός χρήσεων και περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής “Θίνες Κυπαρισσίας” με κωδικό GR 2550005 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 των Δήμων Αυλώνα και Κυπαρισσίας», το οποίο............................................ έχει στη διάθεσή του το «Θ», είναι έτοιμο προς υπογραφή από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρο Καλαφάτη. Η ισχύς της Υπουργικής Απόφασης θα αρχίσει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα λήξει μετά την παρέλευση διετίας, με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος! Όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Υ.Α. που αποκαλύπτει το «Θ»: «Σκοπός της Υ.Α. είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού πόρου σε χερσαία και θαλάσσια τμήματα της περιοχής “Νότιος Κυπαρισσιακός Κόλπος”, οι οποίες διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σημαντικών και σπάνιων τύπων οικοτόπων, ιδίων των αμμοθινικών σχηματισμών και των παράκτιων δασών, η αποτελεσματική προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και η διατήρηση και διαχείριση των υπόλοιπων απειλούμενων, σπάνιων, ενδημικών και προστατευόμενων ειδών πανίδας, καθώς και χλωρίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή». 

Με την Υ.Α. θεσπίζονται τα όρια της Περιοχής Προστασίας (Οικοανάπτυξης) «Φυσικό Πάρκο Ν. Κυπαρισσιακού κόλπου» - (σ.σ. στο χάρτη με το μπλε περίγραμμα) και εντός της Περιοχής Προστασίας οριοθετούνται τρεις επιμέρους ζώνες: 
α) Περιοχή Ήπιας Οικιστικής Ανάπτυξης (Ζώνη ΙΙα) - (στο χάρτη με το θαλασσί δίχτυ), Περιοχή Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης (Ζώνη ΙΙβ) - (στο χάρτη με το κίτρινο δίχτυ) και Περιοχή Ήπιας Βιοτεχνικής Ανάπτυξης Γεωργικού Τομέα (Ζώνη ΙΙγ) - (στο χάρτη με το μωβ δίχτυ). Εντός της Περιοχής Προστασίας οριοθετείται Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Ι) - (στο χάρτη με το κόκκινο - απόλυτη προστασία), χερσαία έκταση με την ονομασία «Παράκτια περιοχή Βουνάκι - Αγιαννάκη – Ελαία», που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων του Δήμου Αυλώνα του Νομού Μεσσηνίας. 

 Στο Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνονται μέτρα, απαγορεύσεις και περιορισμοί στη δόμηση και σε έργα και δραστηριότητες σε ολόκληρη την έκταση από τη Νέδα μέχρι την Κυπαρισσία, στη χερσαία και θαλάσσια περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη και την «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Νότιου Κυπαρισσιακού Κόλπου» που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-NATURE No B4-3200/98/442 (Μάρτιος 2002), όπως φαίνεται και στο δεύτερο χάρτη που δημοσιεύουμε. 

 Σημεία Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης: 

Στην Περιοχή Προστασίας της Φύσης (στο χάρτη με το κόκκινο χρώμα), η περιοχή από το «Μπραζέρι» του Καλού Νερού έως τη Νέδα, όπως αναφέρεται στο Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, «διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων».  Στην περιοχή αυτή απαγορεύεται η δόμηση και οποιαδήποτε δραστηριότητα, πλην έργων για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, ερευνών και δραστηριοτήτων ήπιου χαρακτήρα, με όρους και περιορισμούς που θα καθορίζονται από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του Φυσικού Πάρκου Ν. Κυπαρισσιακού κόλπου που «θα» συσταθεί. Στην περιοχή αυτή απαγορεύεται η κίνηση μηχανοκίνητων μέσων, με εξαιρέσεις κατόπιν άδειας του Φορέα. 

Στην Περιοχή Ήπιας Οικιστικής Ανάπτυξης, από το «Μπραζέρι» Καλού Νερού έως το Βουνάκι, επιτρέπεται η ανέγερση οικιών με μέγιστο ύψος τα 4.5 μ. και αρτιότητα οικοπέδου στα 8 στρ. 

Στην Περιοχή Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης, από τη Νέδα έως το Βουνάκι, επιτρέπονται τουριστικές εγκαταστάσεις έως 800 τ.μ. στα 8 στρ. Στην Περιοχή Ήπιας Βιοτεχνικής Ανάπτυξης Γεωργικού Τομέα, από το Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κυπαρισσίας έως περίπου το Σεργιάνι, απαγορεύεται η δόμηση στα 100 μ. κάτω από τον εθνικό δρόμο, απαγορεύονται βιοτεχνίες, βιομηχανίες και πολυκαταστήματα και επιτρέπονται περιορισμένες χρήσεις. 

Στην περιοχή που εκτείνεται από το λιμάνι Κυπαρισσίας έως το Βουνάκι, σε όλο το παραλιακό μέτωπο (σ.σ. αχρωμάτιστη στο χάρτη) απαγορεύονται τουριστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταποίησης κ.ά. Η αρτιότητα ορίζεται στα 8 στρ., μέγιστη δόμηση 200 τ.μ. και η δόμηση μπορεί να γίνεται 100 μ. από τον αιγιαλό. -Στο χάρτη: 


Στο μπλε περίγραμμα είναι τα όρια Περιοχής Προστασίας (Οικοανάπτυξης) «Φυσικό Πάρκο Ν. Κυπαρισσιακού κόλπου», με το κόκκινο είναι η Περιοχή Προστασία της Φύσης, με το θαλασσί η Περιοχή Ήπιας Οικιστικής Ανάπτυξης, με το κίτρινο η Περιοχή Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης, με το μωβ η Περιοχή Ήπιας Βιοτεχνικής Ανάπτυξης Γεωργικού Τομέα και αχρωμάτιστη η περιοχή από το λιμάνι Κυπαρισσίας έως το Βουνάκι. 

 Tharrosnews.gr