Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Συνεχίζεται το σίριαλ στην Ελαία: Εξώδικη διαμαρτυρία Παππά για τη μη έκδοση οικοδομικής άδειας

Εξώδικη διαμαρτυρία, όχληση και δήλωση απέστειλε χθες η εταιρεία "Νέος Κότινος" και μέλη της οικογένειας Παππά, προς τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας, για τη μη έκδοση των 40 οικοδομικών αδειών που έχουν αιτήσει εδώ και μια διετία στην περιοχή της Ελαίας. Με τη συγκεκριμένη διαμαρτυρία ζητούν.............................................. εντός 10 ημερών να καθοριστεί ο χρόνος περάτωσης του έλεγχου των αιτήσεων, διαφορετικά θα καταφύγουν στους φυσικούς δικαστές. 
Το εξώδικο κοινοποιείται στον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μανώλη Αγγέλακα, τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη, το δήμαρχο Τριφυλίας Κώστα Κόλλια, τον αντιδήμαρχο Τριφυλίας - πολιτικό προϊστάμενο της Πολεοδομίας Παναγιώτη Τσίγγανο, καθώς και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
 Μεταξύ άλλων, υπάρχει αναφορά σε έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Εργου του ΥΠΕΚΑ για το οποίο τονίζεται πως μέσω αυτού τούς έχει γίνει γνωστό «ότι οι αναρμοδίως εγερθείσες υπό της ΕΥΕΠ αιτιάσεις είναι παντελώς αβάσιμες». Σημειώνεται ακόμη ότι, με το έγγραφο 16014/1011/12-4-2013 της Διεύθυνσης ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το παραπάνω έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Εργου του ΥΠΕΚΑ «είναι το τρίτο κατά σειρά έγγραφο που τεκμηριώνει με ειδική και αναλυτική αιτιολογία τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των οδών στις οποίες έχουν πρόσωπο τα γήπεδα». 
Ακόμη τονίζεται: «Εχετε επίσης πλήρη γνώση ότι ουδέν νομικό κώλυμα υφίσταται, ούτε άλλωστε έχετε μέχρι σήμερα ισχυρισθεί το αντίθετο, ικανό να ματαιώσει την αποδοχή των αιτήσεών μας και την έκδοση των αδειών τις οποίες έχουμε αιτηθεί. Αν άλλωστε συνέτρεχε παρόμοια περίπτωση είναι βέβαιον ότι θα είχατε προβεί σε απόρριψη των εκκρεμών αιτήσεων γνωστοποιώντας προς ημάς συγκεκριμένο νόμιμο λόγο». Επίσης οι υπογράφοντες το εξώδικο μιλούν για «άνιση και μεροληπτική συμπεριφορά» εις βάρος τους, σημειώνοντας ότι μεταγενέστερες αιτήσεις από τρίτους για δόμηση κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή και εντός της ίδιας περιοχής "Natura" έχουν γίνει δεκτές και έχουν εκδοθεί. 
Και καταλήγουν αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Με την ρητή επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας, διαμαρτυρόμεθα για την εις βάρος μας παρατεινόμενη άδικη, μεροληπτική και μη νόμιμη άρνηση να εκτελέσετε τα υπηρεσιακά σας καθήκοντα και σας οχλούμε για ύστατη φορά όπως ενεργώντας τα νόμιμα, μας γνωρίσετε εντός προθεσμίας 10 ημερών από της επιδόσεως της παρούσης χρόνο περάτωσης του ελέγχου των αιτήσεων μας, άλλως σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής σας γνωρίζουμε ότι θα καταφύγουμε στους φυσικούς μας δικαστές». 

 Κώστας Μπούρας Eleftheriaonline.gr