Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας την Τετάρτη


Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 6μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στην Κυπαρισσία, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας με θέματα..........................

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγχωνεύσεις – καταργήσεις Σχολείων Α΄ Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Γνωμοδότηση επί του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής 1ου και 3ου Δημ. Σχολείων Κυπαρισσίας έτους 2010

3. Γνωμοδότηση επί του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Κοπανακίου έτους 2010

4. Γνωμοδότηση επί του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Κυπαρισσίας έτους 2010

5. Γνωμοδότηση επί του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής 1/Θ Νηπιαγωγείου Κοπανακίου έτους 2010

6. Γνωμοδότηση επί του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής 1ου Νηπιαγωγείου Κυπαρισσίας έτους 2010

7. Γνωμοδότηση επί του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Κοπανακίου έτους 2010

8. Γνωμοδότηση επί του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής 1ου ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ Κυπαρισσίας και 2ου ΣΕΚ Μεσσηνίας έτους 2010

9. Γνωμοδότηση επί του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής 2ου Νηπιαγωγείου Κυπαρισσίας έτους 2010

10. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

11. Ορισμός μελών Δημ. Επιτροπής για τη δημιουργία κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

12. Έγκριση των αριθ. 10/2011 και 13/2011 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας ζωής Δήμου Τριφυλίας αντίστοιχα που αφορούν οικονομικούς όρους διεξαγωγής λαϊκής Αγοράς Τ. Κ. Κοπανακίου.

13. Έγκριση των αριθ. 14/2011 και 12/2011 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας ζωής Δήμου Τριφυλίας αντίστοιχα που αφορούν οικονομικούς όρους διεξαγωγής λαϊκής Αγοράς Τ. Κ. Κυπαρισσίας.

14. Έγκριση της αριθ. 19/2011 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα ″Χρέωση ή μη προστίμων στην καταβολή Τ.Α.Π. κλπ. τελών λόγω λανθασμένων δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων″.

15. Συγκρότηση Επιτροπών Δημ. συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου.

16. Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ ετών 2008,2009,2010 της Δ.Κ. Κυπαρισσίας του Μπέλντις Γιούργκεν – Γκουσταβ – Φραντς εκ παραδρομής χρεωθέντος.

17. Έγκριση πληρωμής δαπάνης προστίμου του ΙΚΑ στον πρώην Δήμο Αυλώνος.

18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή δεξαμενής υδρομάστευσης εξωτερικού δικτύου και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο δ.δ. Καρυών".

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κυπαρισσίας (Αριθ. Μελ. 208/2004).

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου αντιστήριξης παραλιακού δρόμου δ.δ. Καλού Νερού (Αριθ. Μελ. 186/2008).

21. Έγκριση Β2΄ φάσης μελέτης Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Κυπαρισσίας.

22. Ορισμός μελών Επιτροπής καταλληλότητας άρθρου 7 Π.Δ/τος 270//81 για το έτος 2011

23. Χορήγηση άδειας στην Κοινοπραξία του Φιλιατρινού Φράγματος για χρήση νερού από την Τ.Κ. Χριστιάνων.

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή νέου αγωγού και κατάργηση υφισταμένου" του Δήμου Φιλιατρών.

25. Αίτηση – Ενημέρωση Προέδρου Τ.Κ. Αρμενιών για τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Περιοχή Αφανόραχες Στασιού ανατολικά της Τ.Κ. Αρμενιών.

26. Aίτηση Σοφιανού Φανής κλπ για χορήγηση βεβαίωσης υπαγωγής των ακινήτων τους στον οικισμό Ραχών.

27. Αίτηση Γεωργιόπουλου Παναγιώτη για απαγόρευση χώρου στάθμευσης στη Δ.Κ. Γαργαλιάνων.

28. Μεταφορά ποσοστού ΚΗ΄ ψηφίσματος επί οικοδομικών αδειών στο Δήμο Τριφυλίας.

29. Εγγραφή του Δήμου Τριφυλίας ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ.

30. Ορισμός μελών Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων Δήμου Τριφυλίας για το έτος 2010

31. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής έργων προϋπολογισμού έως 6.925,80 ευρώ.

32. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Κρίσεων Αυθαιρέτων κατασκευών αρμοδιότητας Πολεοδομίας Δήμου Τριφυλίας.

33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Φωτισμός Σιντριβανιού" Δ.Ε. Φιλιατρών.

34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση Μηχανημάτων αντλιοστασίων Δημοτικών Διαμερισμάτων" Δ.Ε. Φιλιατρών.