Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

"Τελευταίο καταφύγιο των ρομαντικών της ελληνικής κοινωνίας" ο «Αρχέλων»! 941φωλιές στον Κυπαρισσιακό κόλπο


"Τελευταίο καταφύγιο των ρομαντικών της ελληνικής κοινωνίας" χαρακτήρισε την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Αρχέλων» ο διευθυντής της Θοδωρής Μπένος -Πάλμερ, παρουσιάζοντας το...............................

ετήσιο έργου του σωματείου.

Κατήγγειλε «προσπάθεια σπίλωσης όλων των ΜΚΟ στην Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα προβληματικές είναι λιγότερες από το 5%», υπογραμμίζοντας ότι ο "Αρχέλων" είναι το μεγαλύτερο εθελοντικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Ελλάδας με συνεχή προσφορά εδώ και 28 χρόνια.

Το 2010, προσφέρθηκε από 419 εθελοντές διαφορετικών εθνικοτήτων εθελοντική εργασία μέσω των προγραμμάτων για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας στη Ζάκυνθο, την Κρήτη και την Πελοπόννησο.

Συνολικά 7.219 μαθητές, κυρίως δημοτικών σχολείων, επισκέφθηκαν το 2010 το Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων χελωνών στην Γλυφάδα, το οποίο φιλοξενεί 15 χελώνες σε ειδικά ενυδρεία. Στους εκπαιδευτικούς στόχους του σωματείου είναι η επαφή των ερευνητών με παιδιά, η προσφορά ερεθισμάτων και κινήτρων για προσωπική και ομαδική περιβαλλοντική δράση με αφορμή τη χελώνα, η προσφορά κινήτρων στους εκπαιδευτικούς για περιβαλλοντική εκπαίδευση και ψυχαγωγία των μαθητών, οι ξεναγήσεις σε εκπαιδευτικούς χώρους, όπως το κέντρο Διάσωσης και το περιβαλλοντικό σταθμό στον Αγιαννάκη στην Κυπαρισσία.

Όπως έκανε γνωστό η υπεύθυνη προγραμμάτων πεδίου, Σμαρώ Τουλιάτου, στην Ελλάδα υπάρχουν επτά περιοχές κατοικίας της θαλάσσιας χελώνας. Σε 1053 φωλιές στη Ζάκυνθο, 941 στον Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και στην Κρήτη, εκκολάφθηκαν 149.145 χελωνάκια εκ των οποίων μόνο τα 150 θα επιβιώσουν, δηλαδή ένα στα χίλια και αυτό χάρη στις προσπάθειες του «Αρχέλων». Εξάλλου, 885 υιοθεσίες θαλασσίων χελωνών πραγματοποιήθηκαν την τελευταία χρονιά.

Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους, τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της Καρέττα στην Ελλάδα, την περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Το Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών βρίσκεται στην 3η Μαρίνα Γλυφάδας και είναι ανοιχτό στο κοινό. Σημειώνεται δε, ότι η λειτουργία του Κέντρου βασίζεται σε δωρεές και εθελοντική εργασία και χρειάζεται άμεση βοήθεια για την αγορά φαρμάκων.