Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

Παραβάσεις σε συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων στα Φιλιατρά, την Κυπαρισσία και τη Γλυκόβρυση Λακωνίας.


Σωρεία παραβάσεων διαπιστώθηκε σε επιτόπιο έλεγχο της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς του ΥΠΑΝ σε συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων στα Φιλιατρά, την Κυπαρισσία και τη Γλυκόβρυση Λακωνίας............






Στις 21,22,27 και 28-7-09 έπειτα από εντολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γιώργου Βλάχου η Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς προέβη σε επιτόπιο έλεγχο στον Αγροτικό Κηπευτικό Συνεταιρισμό Φιλιατρών Αγιαννάκη» (1ο χιλ. Ε.Ο Φιλιατρών – Μαραθόπολης), στην εταιρία αγροτικών προϊόντων Αντώνιος Π. Κυριακάκος & ΣΙΑ Ο.Ε (Γλυκόβρυση Λακωνίας) καθώς και στην επιχείρηση της Ειρήνης Γ. Ζαχαροπούλου στην Κυπαρισσία (3ο χιλ. Ε.Ο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών). Κατά τη διάρκεια των ελέγχων ζητήθηκε η ενίσχυση από την ΥΠ.Ε.Ε του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και από κλιμάκιο του ΥΠ.Α.Α.Τ από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού ελέγχου Αχαΐας, προκειμένου ο έλεγχος να γενικευθεί και σε τομείς των αρμοδιοτήτων τους. Από τους συνδυασμένους ελέγχους διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων.


Πιο συγκεκριμένα:

Α) Αγροτικός Κηπευτικός Συνεταιρισμός Φιλιατρών Αγιαννάκη»


Την ώρα του ελέγχου γινόταν ανασυσκευασία σε τομάτες Πολωνίας
Το συσκευαστήριο του Αγροτικού Κηπευτικού Συνεταιρισμού Φιλιατρών δεν διέθετε άδεια.
Βρέθηκαν άδεια χαρτοκιβώτια για τα οποία δεν δόθηκε εξήγηση για την ύπαρξή τους.
Γινόταν συσκευασία πολωνικής τομάτας σε χάρτινα κιβώτια του Αγροτικού Συν/σμου Γαργαλιάνων και Περιχώρων – Ο Λαγγούβαρδος ο οποίος βρίσκεται σε αδράνεια και πώληση με τιμολόγια –Δελτία Αποστολής του Αγροτικού Κηπευτικού Συν/σμου Φιλιατρών – Αγιαννάκη. (Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν δημιουργήσει Αγροτικό Συνεταιρισμό τα 3 αδέρφια (Μιχαλακόπουλοι) με τις γυναίκες τους πρώτα με την επωνυμία Αγροτικός Συνεταιρισμός Γαργαλιάνων ο Λαγγοάβαρδος» που τον έχουν σε αδράνεια από τον Μάρτιο του 2008 και κατόπιν δημιούργησαν τον Αγροτικό Κηπευτικό Συνεταιρισμό Φιλιατρών Ο Αγιαννάκης»).
Τα δελτία αποστολής των αγροτών προς τον συνεταιρισμό δεν ανέγραφαν τα στοιχεία που όφειλαν σύμφωνα με τον ΚΒΣ (ποσότητα σε κιλά και τιμή πώλησης ανά κιλό).
Εισήγαγαν τομάτες από την Πολωνία με κόστος 0,85 λεπτά και τις εξήγαγαν στην Βουλγαρία με 0.05 λεπτά.
Δεν έγιναν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου αναγγελίες των εισαγωγών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επιβλήθηκαν πρόστιμα :


Ø Συνολικού ποσού 175.000 ευρώ σύμφωνα με το ν. 3668/08, άρθρο 3, παρ.2.



Επίσης, εκλήθη κλιμάκιο του ΥΠ.Α.Α.Τ προκειμένου να δεσμεύσει και στη συνέχεια να κατασχέσει αδήλωτες ποσότητες και άνευ σημάνσεως εισαγόμενες ποσότητες προϊόντων που βρέθηκαν.


Επιπλέον ο Αγροτικός Κηπευτικός Συνεταιρισμός Φιλιατρών Αγιαννάκη» παραπέμπεται:


Ø Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προκειμένου να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την παραπλάνηση του καταναλωτή.

Ø Στον Εισαγγελέα για παράβαση του άρθρου 11, της Α.Δ 7/09, για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών μες σούπερ – μάρκετ σύμφωνα με της οποίες αποδέχεται την έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών σε ποσοστό (συγκεκαλυμμένη έκπτωση) πέραν του 2%.

Ø Στον Ο.Κ.Α.Α, διότι από το υποκατάστημα που διατηρεί στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών (οδός Β32) πουλούσε ελληνοποιημένα προϊόντα, με το ερώτημα της αποπομπής.

Ø Στο Υπουργείο Απασχόλησης (Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Μεσσηνίας) γιατί κατά την ώρα του ελέγχου βρέθηκαν δέκα άτομα (αλλοδαποί εργάτες) που δεν ήταν δηλωμένοι.

Ø Στη Γ.Γ. Βιομηχανίας του ΥΠ.ΑΝ. και στη Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχίας Μεσσηνίας




Β) Εταιρία αγροτικών προϊόντων Αντώνιος Π. Κυριακάκος & ΣΙΑ Ο.Ε



Η εταιρεία είχε αγοράσει λεμόνια από την Ιταλία 143.460 κιλά, χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες εκ του νόμου αναγγελίες στο ΥΠ.Α.Α.Τ.
Οι αγορές λεμονιών από Ιταλία ανήλθαν σε 143.460 κιλά και οι πωλήσεις που έγιναν μέχρι τις 27.7.09 ανήλθαν σε 108.250 κιλά (λεμόνια Ιταλία). Στα ψυγεία – αποθήκες βρέθηκαν 4.910 κιλά (λεμόνια Ιταλία) και περίπου 3.710 κιλά (λεμόνια Ιταλίας) σαπισμένα στους χώρους της αποθήκης. Συνολικά 116.870 κιλά. Υπάρχει μια διαφορά 26.590 κιλά που πουλήθηκαν χωρίς τιμολόγια.
Στα δελτία ποσοτικής παραλαβής η εταιρεία δεν ανέγραφε την τιμή αγοράς ενώ ταυτόχρονα πουλούσε σε χονδρέμπορους και σούπερ – μάρκετ, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στους ελεγκτές να ελέγξουν τη νομιμότητα ή μη της διαμόρφωσης της χονδρικής τιμής πώλησης.
Η ελεγχθείσα εταιρία πουλούσε πατάτες Λακωνίας σε χονδρέμπορους και σούπερ μάρκετ εισπράττοντας μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από το καθοριζόμενο σύμφωνα με την Α.Δ. 7/09, άρθρο 3.
Βρέθηκαν περισσότεροι από δέκα αλλοδαποί εργάτες, οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στις καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας

Επίσης,


1. Η εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προμηθεύτηκε 20.170 κιλά πατάτες από την Ελένη Σταματάκου, σύζυγο Αντώνη Κυριακάκου, παραγωγό Γλυκόβρυσης Λακωνίας. Η παραγωγός παρέδωσε υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ότι α) καλλιέργησε 7 στρέμματα πατάτες για το έτος 2009, β) ότι δεν έχει κάνει δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γ) ότι δεν έχει τιμολόγια αγοράς πατατόσπορου και δ) ότι το χωράφι στη θέση Παύλακας» φρεζαρίστηκε και φυτεύτηκε με λεμονιές που αγοράστηκαν από το φυτώριο του Ιωάννη Σταματάκου, Έλος Λακωνίας με το Δ.Α. 3077/22.7.09. Τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις, υπήρχαν ελιές στο παραπάνω αγροτεμάχιο.

2. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στην εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν βρέθηκαν στις αποθήκες-ψυγεία λεμόνια ελληνικά Λακωνίας. Από τον έλεγχο στο λογιστήριο διαπιστώθηκε ότι κατά το έτος 2009 αγοράστηκαν από τους παραγωγούς α) Πίτσα Κοκλάνη 15.013 κιλά β) Ιωάννη Σταματάκο 64.172 κιλά και γ) από Κωνσταντίνο Λουκάκο 7092 κιλά λεμόνια Λακωνίας.


Στις 28.7.09 κατά τη διάρκεια του ελέγχου στον παραγωγό-φυτωριούχο Ιωάννη Σταματάκο του ζητήθηκαν στοιχεία, βιβλία, φορολογικές δηλώσεις και αρνήθηκε να τα παραδώσει στο αρμόδιο κλιμάκιο και κλήθηκε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων Πελοποννήσου από την Τρίπολη.


Μετά την άφιξη του κλιμακίου της ΥΠΕΕ ο Ιωάννης Σταματάκος παρέδωσε υπεύθυνη δήλωση. Σε αυτήν αναφέρει ότι α) τα λεμόνια ήταν βιολογικής καλλιέργειας,

β) τα παραστατικά πώλησης λεμονιών (δελτία ποσ. παραλ. και τιμολόγια. αγοράς) προς την ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ουδέποτε παρέλαβε μέχρι τις 28.7.09 και γ) δήλωσε ότι εκτιμά ότι φέτος πούλησε στην ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ποσότητα 20-25 τόνους λεμονιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. επέδειξε δελτία ποσοτικής παραλαβής για το διάστημα από 12.5.09 έως 23.7.09 από τον παραγωγό Ιωάννη Σταματάκο συνολικής ποσότητας 64.172 κιλών.



Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επιβλήθηκαν πρόστιμα :


Ø Συνολικού ποσού 60.000 ευρώ, σύμφωνα με το ν. 3668/08.










Επιπλέον η εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. παραπέμπεται,


Ø Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠ.ΑΝ. και στη Διεύθυνση Βιομηχανίας της Ν.Α.Λακωνίας, γιατί στερείται αδείας.

Ø Στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.Λακωνίας

Ø Στην Επιθεώρηση Εργασίας της Ν.Α. Λακωνίας, γιατί βρέθηκαν περισσότεροι από δέκα αλλοδαποί εργάτες, οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στις καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ø Στη Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου της Ν.Α.Λακωνίας για να επιβληθούν τα πρόστιμα κατά το υπερβάλλον σύμφωνα με το ν. 3668/08.



Γ) Επιχείρηση Ειρήνης Γ. Ζαχαροπούλου

Διαπιστώθηκε ότι στα δελτία αποστολής των αγροτών δεν αναγραφόταν η τιμή μονάδας και η ποσότητα των προϊόντων (τομάτες – αγγούρια), με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται ο έλεγχος.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 ευρώ για παράβαση του άρθρου 30 Αγορ. Κώδικα παρ, 14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3668/08.