Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

Οι πολίτες της Κυπαρισσίας θα πληρώσουν, όπως φαίνεται, το αποχετευτικό δίκτυο του νοτιοδυτικού τμήματος της πόλης.


"Περίεργες" αποφάσεις και καθυστέρηση...


Οι πολίτες της Κυπαρισσίας θα κληθούν (;) να πληρώσουν το έργο του αποχετευτικού δικτύου του νοτιοδυτικού τμήματος της πόλη της Κυπαρισσίας, μετά τις «πολιτικές» αποφάσεις που έλαβε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής και την τεράστια καθυστέρηση που έχει υπάρξει αφού μέχρι και χθες δεν είχε υπογραφεί, απ’ όσο γνωρίζουμε, η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου!

Αυτό προκύπτει από.............


εξαιρετικά επείγον έγγραφο της Περιφέρειας προς το Δήμο Κυπαρισσίας.

Στο υπ. Αριθμ. Πρωτ. 4691/21-7-2009 έγγραφο που αποκαλύπτουμε σήμερα και το οποίο υπογράφει ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου επισημαίνεται ότι, «αν το έργο δεν ολοκληρωθεί και δεν αποπληρωθεί μέχρι τις 15-12-09 θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τη Δ.Ε.Υ.Α. Κυπαρισσίας».

Το θέμα του εγγράφου αυτού, που εστάλη από την Περιφέρεια στο Δήμο, είναι η «Προέγκριση Σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ), (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 103689)».».

Ουσιαστικά, πέρα από τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας για την υπογραφή της σύμβασης, εκείνο που έχει ιδιαίτερη και βαρύνουσα αξία και σημασία είναι η επισήμανση της Περιφέρειας ότι, «αν το έργο δεν ολοκληρωθεί και δεν αποπληρωθεί μέχρι τις 15-12-09 θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τη Δ.Ε.Υ.Α. Κυπαρισσίας».

Δηλαδή, ότι παύει να υφίσταται η χρηματοδότηση από το Γ’ Κ.Π.Σ., όπου έχει ενταχθεί και θα το πληρώσει η Δ.Ε.Υ.Α. Κυπαρισσίας, δηλαδή οι πολίτες!

Και το γράφουμε αυτό γιατί η Δ.Ε.Υ.Α., ακόμη και όλα καλώς να πήγαιναν, δεν έχει να πληρώσει ούτε καν τη συμμετοχή της! Φανταστείτε τί θα γίνει και πόσα ευρώπουλα θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες της Κυπαρισσίας για όλο το έργο συνολικού ποσού 825.265,18 ευρώ με ΦΠΑ (επιλέξιμου 607.095,56 ευρώ με ΦΠΑ)…

Και αυτό, λόγω των περίεργων «πολιτικών» αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας σχετικά με το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου και των αλλοπρόσαλλων αποφάσεων της Επιτροπής του Άρθρου 152…

Στην Κυπαρισσία θεωρείται πέρα για πέρα βέβαιο ότι μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου δεν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο και ούτε φυσικά θα έχει αποπληρωθεί και δεν είναι δυνατόν μέσα σε τρεις μήνες, που απομένουν για την καταληκτική ημερομηνία να έχει εκτελεστεί ένα τέτοιο έργο, πόσο μάλλον όταν γι’ αυτό μέχρι και χθες δεν είχε υπογραφεί η σύμβαση!

Το «όλον» θέμα με το συγκεκριμένο έργο και τις αποφάσεις, ειδικά της τελευταίας της Επιτροπής του Άρθρου 152, δεν έχει λήξει! Και δεν έχει λήξει, γιατι, εταιρία έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με σειρά επιχειρημάτων σχετικά με την «νομιμότητα» και την «βάση» των «πολιτικών» αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής του Άρθρου 152, η οποία Επιτροπή για το ίδιο ακριβώς θέμα, άλλα είπε την πρώτη φορά και άλλα αντί άλλων τη δεύτερη, λες και, αίφνης, τα Μέλη της είδαν το «Φως το Αληθινό»!

Και για φανταστείτε, υποθετικά γράφοντας, το ΣτΕ να δικαιώσει την εταιρία κάνοντας δεκτή την προσφυγή της και αυτή έχοντας κάθε λόγο και νόμιμο συμφέρον να ζητήσει από το Δήμο να «πληρώσει» τα «σπασμένα» για διαφυγόντα κέρδη κ.α.… Τί, ακόμα, έχουν να πληρώσουν οι πολίτες…Εφημερίδα "ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ"