Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

Aπό σήμερα οι αιτήσεις διορισμού εκπαιδευτικών


Αίτηση διορισμού για το σχολικό έτος 2009-2010 μπορούν να υποβάλλουν από σήμερα έως τις 11/8 οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν.

Πιο συγκεκριμένα...........


πρόκειται για τους νηπιαγωγούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα του 30μήνου, στον πίνακα του 24μήνου, στον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 17 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας και στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

Αιτήσεις διορισμού μέσα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες καλούνται να υποβάλουν και οι δάσκαλοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα 30μήνου, στον πίνακα 24μήνου, στον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 9 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας και στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.