Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Διεθνής Διαφάνεια - «Παγκόσμιο Βαρόμετρο της Διαφθοράς» (Global Corruption Barometer): Τα κόμματα ο πλέον διεφθαρμένος τομέας της κοινωνίας


Το νέο βαρόμετρο δείχνει ότι παγκοσμίως τα πολιτικά κόμματα και η δημόσια διοίκηση εξακολουθούν να είναι οι περισσότερο διεφθαρμένοι τομείς.

Το «Βαρόμετρο της Διαφθοράς του 2009», μια έρευνα που διενεργήθηκε από τη Gallup και άλλους οργανισμούς δημοσκοπήσεων για την παγκόσμια οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια», πραγματοποιήθηκε σε 69 χώρες, με 73.132 συμμετέχοντες πολίτες.


Τα πολιτικά κόμματα αναδεικνύονται παγκοσμίως, με βαθμολογία 3.9 (στην κλίμακα 1 έως 5, όπου 5 σημαίνει «εξαιρετικά διεφθαρμένος»), ως ο περισσότερο διεφθαρμένος τομέας της κοινωνίαςακολουθούμενος από τη δημόσια διοίκηση. Παρόλα αυτά υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, καθώς σε 13 χώρες (στην πλειοψηφία τους χώρες της Ε.Ε.) το πλέον διαφθαρμένο πεδίο είναι ο ιδιωτικός τομέας και σε άλλες 11 (κυρίως στην Ασία και στην Αφρική), η δικαστική εξουσία.


Περισσότεροι από τους μισούς που ερωτήθηκαν αντιλαμβάνονται ότι ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας έχει πρόβλημα διαφθοράς. Παρατηρήθηκε μια αύξηση της τάξης του 8% σε σχέση με το αντίστοιχο βαρόμετρο πριν από 5 χρόνια. Οι πολίτες (σε ποσοστό 50%) θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη δωροδοκία ως μέσο διαμόρφωσης των πολιτικών και των κανονισμών προς όφελός τους.


Οι περισσότεροι ερωτηθέντες έχουν πολύ κακή άποψη για τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι κυβερνήσεις τους στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Μόνο το 31% των πολιτών θεωρεί την προσπάθεια της κυβέρνησής τους «αποτελεσματική». Σύμφωνα με το Βαρόμετρο, έχουμε αύξηση της μικρο-διαφθοράς σε αρκετά μέρη του κόσμου, αλλά η γενική εικόνα δεν είναι διαφορετική από εκείνη που είχαμε το 2005.


Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι πολύ διαφορετική. Για τρίτη χρονιά τα πολιτικά κόμματα αναδεικνύονται στον περισσότερο διεφθαρμένο τομέα. Με βαθμολογία 4.4 τα πολιτικά κόμματα βρίσκονται στην κορυφή, ενώ ακολουθούν τα ΜΜΕ (3.8).


Ο σχετικός πίνακας έχει ως εξής (μέσα στην παρένθεση η μέση ευρωπαϊκή επίδοση):

Πολιτικά κόμματα 4.4 (3.7)
ΜΜΕ 3.8 (3.3)
Δημόσια Διοίκηση 3.7 (3.4)
Κοινοβούλιο 3.7 (3.4)
Δικαιοσύνη 3.4 (3.1)
Ιδιωτικός τομέας 3.4 (3.4)


Ο πρόεδρος της «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς» κ. Κώστας Μπακούρης με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης του Βαρόμετρου 2009, έκανε την ακόλουθη δήλωση:


«Το πρόβλημα της διαφθοράς εξακολουθεί να αποτελεί παγκοσμίως το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της Δημοκρατίας. Η διαφθορά εξακολουθεί να διαταράσσει την καθημερινότητα των πολιτών σε όλο τον κόσμο, θέτοντας σε αμφισβήτηση βασικά ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες. Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία των κοινωνιών. Η διαφθορά σήμερα περισσότερο από ποτέ θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την κοινωνική ειρήνη αλλά και την ανάπτυξη γενικότερα. Η ευθύνη του πολιτικού κόσμου είναι μεγάλη και όσο η εικόνα που παρουσιάζουν οι πολιτικές δυνάμεις δεν αντιστρέφεται, η λύση απομακρύνεται.


Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς έχει έγκαιρα καταθέσει τόσο στα πολιτικά κόμματα όσο και στη Βουλή συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία μιας «Ανοικτής Κοινωνικής Συμμαχίας Ακεραιότητας και Διαφάνειας» και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας αποδέχθηκε την πρότασή μας να τεθεί επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο είναι όμως εφικτό, κυρίως αν όλα τα πολιτικά κόμματα συμφωνήσουν σε αυτή την ανάγκη και συμβάλλουν ειλικρινά στην επιτυχία του».