Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών...


Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε χθες το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατρών.

Η συνεδρίαση είχε απ όλα!!!
Συμφωνίες, διαφωνίες, εντάσεις... ακόμη και διακοπή της συνεδρίασης για λίγα λεπτά...

Σχετικά με τις αποφάσεις.............


Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε, πώς θα γίνει Δακοκτονία στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου και τα Φιλιατρά, η συνεκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου α) Οικοπέδου Μύλου και β) οικοπέδου Αθλητικών εγκαταστάσεων στην θέση Αγρίλη με τον Όμιλο Φίλων Αγρίλη, η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2009, η παραλαβή της συγκοινωνιακής μελέτης, η έγκριση δαπάνης εορταστικών εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου 2009, η αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής προσωπικού ΚΕΠ με σύμβαση μίσθωσης έργου, η έγκριση κατασκευής πατώματος στην πλατεία, Κατ/τος «Φρεσκονοστιμιές ΕΠΕ» και άλλα...