Σάββατο, 30 Αυγούστου 2008

Η Ντόρα για τα Σκόπια...Με μετριοπάθεια, αναζητούμε μία λύση χωρίς νικητές και ηττημένους. Όχι όμως και χωρίς περιεχόμενο. Όχι και χωρίς αντίκρισμα" τόνισε η υπουργός Εξωτερικών, για το θέμα της ονομασίας της ΦΥΡΟΜ.

Πρόσθεσε ότι η ονομασία πρέπει να αντανακλά τις πραγματικότητες της περιοχής και να δίνει τέλος στην αλυτρωτική προπαγάνδα και στις εθνικιστικές κορώνες των ηγετών των Σκοπίων.

Η κ. Μπακογιάννη επανέλαβε ότι η διαπραγμάτευση έχει ένα αντικείμενο, τον καθορισμό του ονόματος του γειτονικού μας κράτους και έναν συγκεκριμένο στόχο, την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης και "όχι τη διαιώνιση της σοβαρής αυτής εκκρεμότητας που έχει επιπτώσεις στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή μας". Υπογράμμισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να στείλουμε το μήνυμα στους γείτονες μας, ότι από τη στιγμή που ζούμε δίπλα - δίπλα "θα είναι προς όφελος όλων να καταφέρουμε να βρούμε λύση και οι σχέσεις μας να χαρακτηρίζονται στο εξής από φιλία και από αμοιβαίο σεβασμό".