Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008

«ΟΧΙ» ΤΗΣ ΤΥΔΚ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ…


ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ


«ΟΧΙ», ρητά και κατηγορηματικά, απάντησε η ΤΥΔΚ στον Δήμο Κυπαρισσίας με προχθεσινό έγγραφό της, σχετικά με, ενδεχόμενη, μεταφορά της θέσης του αντλιοστασίου του Βιολογικού Καθαρισμού στο Λιμάνι κατά 100μ. μετά και την, τελευταία, υπ. Αρ. 211/2008 Α.Δ.Σ. Κυπαρισσίας.

Με το σχετικό έγγραφο επιβεβαιωνόμαστε πλήρως, αφού από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε γράψει πως είναι αδύνατη η μεταφορά!
Συγκεκριμένα, γράψαμε σχετικά για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας τη Δευτέρα 7 Ιουλίου: «Κόντρες, αιχμές και μομφές για τις ενέργειες του κυρίου Σαμπαζιώτη, εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια, για το θέμα του αντλιοστασίου του Βιολογικού Καθαρισμού, σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος σχετικά με την μεταφορά του αντλιοστασίου του Βιολογικού καθαρισμού σύμφωνα με την αριθ.184/2001, κάτι που όπως φάνηκε ξεκάθαρα από τη συζήτηση είναι σχεδόν «αδύνατο» να γίνει χωρίς να καθυστερήσει και να κινδυνεύσει το έργο ακόμα και με απένταξη, παρά τα όσα κατά καιρούς ο ίδιος ο κύριος Σαμπαζιώτης έλεγε και διαβεβαίωνε…».


Στο έγγραφο της ΤΥΔΚ προς τον Δήμο Κυπαρισσίας που κοινοποιείται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και την ανάδοχο του έργου Κ/Ξ ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ – ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, αναγράφονται τα εξής:


«…Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Η προβλεπόμενη από την προμελέτη του έργου θέση του αντλιοστασίου έχει συμπεριληφθεί και απεικονίζεται στην οριζοντιογραφία της προμελέτης και της Μ.Π.Ε. με τις οποίες τελικά εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου και χωροθετήθηκαν όλα τα στοιχεία του έργου με αποτέλεσμα όποια αλλαγή γίνει στον αγωγό να απαιτεί χρονοβόρες επαναλήψεις εγκρίσεων,
Από την απόφασή σας προκύπτει ότι η πρόταση μεταφοράς του αντλιοστασίου δεν είναι αποτέλεσμα τεχνικών προβλημάτων,
Στην προτεινόμενη από το Δ.Σ. νέα θέση του αντλιοστασίου η κατασκευή του θα γίνει σε βάθη μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στην προμελέτη του έργου (από τα 3,50μ η στάθμη θα κατέβει στα 6,80μ) πράγμα το οποίο δημιουργεί δυσκολίες και προβλήματα τόσο στην κατασκευή του, όσο και στην πρόσβαση, στον έλεγχο, στην συντήρηση, στην επισκευή και τελικά στην λειτουργία του,
Με την αλλαγή της θέσης του αντλιοστασίου δημιουργείται νέα πορεία του αγωγού προσαγωγής σε ένα τμήμα του, πράγμα το οποίο πιθανά να επηρεάσει το φυσικό αντικείμενο του έργου σχετικά με μελλοντικούς ελέγχους από τη Διαχειριστική Αρχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
Αλλαγή της θέση του αντλιοστασίου και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα θα δημιουργήσει προβλήματα από τη Διαχειριστική Αρχή (Ευρωπαϊκή Ένωση) με αποτέλεσμα την πιθανή απένταξη του έργου από το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2000 – 2006,
Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καλούμεθα να φροντίσουμε να μετατοπισθεί το αντλιοστάσιο του λιμανιού, εφόσον αυτό δεν προκαλεί πρόβλημα στην πορεία του έργου,

Όμως σύμφωνα με όλα τα προαναφερόμενα δεν δυνάμεθα να συναινέσουμε στην αλλαγή της θέση του αντλιοστασίου που πρόκειται να κατασκευαστεί στα πλαίσια του έργου στην περιοχή του λιμανιού.