Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2008

ΣΗΜΕΡΑ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΡΟΖ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ!...
Σ Η Μ Ε Ρ Α,


Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η


ΓΙΑ ΡΟΖ ΣΚΑΝΔΑΛΟ


ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ!!!