Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣΤην Τετάρτη 2 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας, όπου μεταξύ άλλων, θα γίνει συνέχιση εξέτασης των Ενστάσεων επί της αναρτημένης Πολεοδομικής Μελέτης Π।Ε.1 (Άνω Πόλεως του Δήμου Κυπαρισσίας) Σχετ. το αριθ. 14551/3421 και 9564/2468 έγγραφο της ΤΥΔΚ Ν. Μεσσηνίας.

Για τη λήψη αποφάσεων επί των ενστάσεων θα προηγηθεί συζήτηση ώστε να ακουστούν οι απόψεις των ενισταμένων πολιτών, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι εισηγήσεις επί των ενστάσεων από την μελετητική ομάδα της εταιρίας «Θεώρημα».

Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών – ιδιοκτητών γης ή οικιών στην Παλιά Πόλη (Άνω Πόλη) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων κρίνεται απαραίτητη…