Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Ομόφωνα αποδεκτό, έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικό Συμβουλίου Φιλιατρών την Τρίτη 24 Ιουνίου, το αίτημα του Συλλόγου Φίλων Μεσσηνιακού Κόλπου για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών βελτίωσης και διαμόρφωσης του δρόμου που οδηγεί στο Στόμιο Φιλιατρών καθώς και άλλες παρεμβάσεις στην εκεί περιοχή.

Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο Πρόεδρος του Συλλόγου ο οποίος αφού ζήτησε και έλαβε το λόγο ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το εγκεκριμένο, ήδη, από το ΥΠΑΚΠ Σχέδιο Δράσης για την "Προστασία και Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος στο Στόμιο Φιλιατρών" και τί περιλαμβάνεται σε αυτό!

Ακόμη, με ομόφωνη απόφασή του, το Σώμα παραχωρεί χώρο, που βρίσκεται στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο της πόλης, στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, για την τοποθέτηση δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του σχολείου.

Στην ίδια συνεδρίαση, μεταξύ άλλων θεμάτων και αποφάσεων που ελήφθησαν, έγινε και έγκριση των δαπανών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου που θα πραγματοποιηθούν το Καλοκαίρι και οι οποίες, προϋπολογισμένες, αγγίζουν τις 53000 ευρώ.

Για το πρόγραμμα ανακύκλωσης που ξεκινά στο Δήμο, ενημέρωσε το Σώμα ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παγάνης.