Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Δημόσια Πρόσκληση για 7.400 θέσεις απασχόλησης ανέργων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Δημόσια Πρόσκληση ανέργων για 7.400 θέσεις σε επιβλέποντες φορείς του Δημοσίου στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα...................................
(«Κοινωφελής Εργασία») καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ και έχει σταλεί για έγκριση από το ΑΣΕΠ. 

Τις επόμενες μέρες, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, θα δημοσιοποιηθεί. 


 Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ∆, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 7.400 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.