Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Οριστικός πίνακας κατάταξης για 27.948 θέσεις στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Μετά την εξέταση των ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» ο οποίος αφορά τους ανέργους οι οποίοι θα εργαστούν με πλήρη απασχόληση για 5 μήνες σε δημόσιους φορείς (Δημόσια Πρόσκληση 5/2013 του Διοικητή του ΟΑΕΔ)......................................... 

 από μέρα σε μέρα θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων, που θα καταρτιστούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. 

Μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες προς τους επιβλέποντες φορείς και προς τους ωφελούμενους ανέργους.