Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Πως εξελίσσεται η διαδικασία των εντάξεων δικαιούχων στα προγράμματα της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Την πορεία προς την ένταξη για τις δράσεις της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που προκηρύχθηκαν το 2012, επιχειρεί να καταγράψει στις επόμενες γραμμές του παρακάτω ρεπορτάζ του ο.................................... ΑγροΤύπος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Βιολογική Γεωργία έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος έλεγχος από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και τώρα βρισκόμαστε στην διαδικασία των ενστάσεων. 

Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα γίνει οριστική κατάταξη, θα ακολουθήσει η ένταξη και μετά η υπογραφή των συμβάσεων. Μια διαδικασία, για την οποία κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πόσο θα διαρκέσει. Αντίστοιχα πράγματα ισχύουν και στη Βιολογική Κτηνοτροφία, ωστόσο για τη συγκεκριμένη δράση του ΠΑΑ κάποιες ΔΑΟΚ δεν έχουν τελειώσει ακόμα ούτε τον πρώτο έλεγχο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πάντως, το επόμενο διάστημα το ΥπΑΑΤ θα ανακοινώσει την αύξηση του συνολικού ποσού για την δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας αρχικά έφθανε τα 20 εκατ. ευρώ. Η δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» έχει προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή γεωπόνοι μελετητές αναφέρουν στον ΑγροΤύπο ότι καθυστέρησε πολύ να ανοίξει η εφαρμογή ώστε να περάσουν οι ΔΑΟΚ τις ενστάσεις. «Από ότι μαθαίνουμε πριν περίπου δέκα ημέρες άνοιξαν. Ωστόσο μαθαίνω ότι η εφαρμογή έχει διάφορα πρόβλημα, χάθηκαν στοιχεία που εισήχθησαν από τις ΔΑΟΚ. Γενικώς έχουμε την εντύπωση ότι πηγαίνουμε μπρος – πίσω», μας τονίζουν χαρακτηριστικά. 

 Δικαιούχοι Βιολογικής Γεωργίας 

Σύμφωνα με την προκήρυξη της δράσης, δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 1.1 μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως: α. επαγγελματίες αγρότες β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: αα. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος. ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο. 

 Δικαιούχοι βιολογικής Κτηνοτροφίας 

Σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη ως δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 2.1 μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως: α. επαγγελματίες αγρότες β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: αα. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος. ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο. 

 Agrotypos.gr