Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση δικαιούχων του Μέτρου 132 για τη Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα Ποιότητας Τροφίμων

Συνεχίζεται η δημοσιοποίηση των ονομάτων των δικαιούχων του Μέτρου 132 του Π.Α.Α. «Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων», το οποίο αφορά τη στήριξη παραγωγών που θα εντάξουν το σύνολο ή μέρος των εκμεταλλεύσεών τους στα συστήματα της βιολογικής παραγωγής αλλά και της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2). Ειδικότερα...................................... πραγματοποιήθηκε η 8η κατά σειρά ανάρτηση αποτελεσμάτων των έως σήμερα ολοκληρωμένων, Διοικητικών Ελέγχων των αιτήσεων πληρωμής που κατατέθηκαν από τους δικαιούχους της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 132. 

Επιπρόσθετα, για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αναλυτικά το αποτέλεσμα κάθε αίτησης πληρωμής είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της εφαρμογής του Μέτρου 132 www.metro132.gr (είσοδος χρηστών με κωδικό ασφαλείας). 

 Οι αναρτημένες καταστάσεις θα ενημερώνονται συνεχώς καθώς ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται και νέα αποτελέσματα θα διαβιβάζονται από τις αρμόδιες για τον έλεγχο Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Η ενημέρωση των καταστάσεων θα συνοδεύεται από νέα Ανακοίνωση. Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά των αποτελεσμάτων εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσιοποίησης του αποτελέσματος της εν λόγω αίτησης, ημερομηνία που αναφέρεται στην δημοσιευμένη κατάσταση. 

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις» αναφέρει το έγγραφο του ΥπΑΑΤ, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ΕΥΕ ΠΑΑ (Μονάδα Β2, Λ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα), η οποία τις εξετάζει κι ενημερώνει για το αποτέλεσμα τον δικαιούχο, τον ενιστάμενο, εφόσον δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, καθώς και την αρμόδια ΔΑΟΚ. 

 ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ: 

 http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=1c94d7ee62364576