Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Την Τετάρτη 24 Απριλίου έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας για τη NATURA 2000 - Θίνες Κυπαρισσίας

Την Τετάρτη 24 Απριλίου και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, στο πιο κάτω θέμα : 1. Πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης της περιοχής Natura 2000 Κυπαρισσίας (περιοχή Αγιαννάκη & Καλού Νερού) & θαλάσσια περιοχή Κυπαρισσίας. 
Στη συνεδρίαση καλεσμένοι είναι:....................................

Καλεσμένοι : 1. Τοπικό Συμβούλιο Δ.Κ. Κυπαρισσίας 2. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Αγαλιανής 3. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Αυλώνας 4. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Ελαίας 5. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Καλού Νερού 6. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Σιδηροκάστρου 7. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Καλίτσαινης 8. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Καρυών 9. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Πλατανιών 10. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Προδρόμου 11. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Βανάδας 12. Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας 13. Σύλλογος Ξενοδόχων Τριφυλίας 14. Σύλλογος Επαγγελματιών Καλού Νερού 15. Σύλλογος προστασίας φίλων δάσους και παραλίας Ελαίας 16. Σύλλογος για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου 17. Περιβαντολογικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλού Νερού 18. Πολιτιστικός Σύλλογος Ελαίας 19. Σύλλογος Μηχανικών Τριφυλίας 20. Σύλλογος αλιέων Κυπαρισσίας 21. Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας "ΑΡΧΕΛΩΝ" 22. Δημήτριο Δράκο Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Περιφέρειας Πελοποννήσου 23. Γεώργιο Μπακούρο Περιφερειακό Σύμβουλο Πελοποννήσου