Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.


Σήμερα, στις 6μμ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας , οδός Δημαρχείου 2- Κυπαρισσία, συνεδριάζει το Δ.Σ. Τριφυλίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, για τα πιο κάτω θέματα :


1. Παρέμβαση για βελτίωση του εθνικού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου
Τριφυλίας.
1. Έγκριση της αριθ. 10/2011 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.ΚΥ. "Τροποποίηση της χρέωσης
των τελών ύδρευσης και υπονόμου της ΔΕΥΑΚΥ".
2. α. Συγχώνευση Νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και σύσταση νέου
Νομικού Προσώπου
β. Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων και σύσταση νέας Κοινωφελούς
Επιχείρησης.
γ. Κατάργηση Νομικών Προσώπων και μεταφορά τους στο Δήμο Τριφυλίας.
3. Ορισμός μελών Δ.Σ. νέου Νομικού Προσώπου και Κοινωφελούς Επιχείρησης.
4. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών και σύσταση νέων.
5. Ορισμός μελών Δ.Σ. Σχολικών Επιτροπών.
6. Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Τριφυλίας.
7. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών συμπεριλαμβανομένης
της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και χορήγηση παράτασης προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του τ.δ.
Πλατανίων.
8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και χορήγηση παράτασης
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή δεξαμενής υδρομάστευσης
εξωτερικού δικτύου και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο
δ.δ. Καρυών.
9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου : "Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κυπαρισσίας".
10. Ορισμός εκπροσώπων στις επιτροπές της Προγραμματικής Σύμβασης για την
εκπόνηση σχεδίου αντιδιαβρωτικής προστασίας παραλίας του τ. Δήμου Αυλώνος.
12. Καθορισμός ωρών αποζημίωσης πρακτικογράφων Δημοτικού Συμβουλίου
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
13. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων εορτασμού 25ης Μαρτίου 2011 του Δήμου
Τριφυλίας.
14. Υποβολή πρότασης ένταξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου "Αποχετευτικό Δίκτυο και
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Γαργαλιάνων".
15. Επί των αριθ. 2 και 3/2011 αποφάσεων του Συμβουλίου της Τ.Κ. Περδικονερίου.
που αφορούν θέματα ύδρευσης.
16. Διαφημιστική προβολή του Δήμου Τριφυλίας.
17. Ορισμός μελών Επιτροπής αστικής επιλύσεως φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεων μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων για το έτος 2011.
18. Ορισμού Επιτροπής αποζημίωσης ακινήτων για το έτος 2011
19. Αίτηση Γκόνη Γεωργίου για μείωση χρέωσης ύδρευσης α΄ 6μήνου 2010 Δ.Ε.
Γαργαλιάνων
20. Αίτηση Μπουγάτσου Σπυρίδωνα για μείωση χρέωσης ύδρευσης α΄ 6μήνου 2010
Δ.Ε. Γαργαλιάνων.
21. Αίτηση Χειλαδάκη Γεωργίου για μείωση χρέωσης ύδρευσης α΄ 6μήνου 2010
Δ.Ε. Γαργαλιάνων.
22. Αίτηση Καμπύλη Φωτίου για μείωση χρέωσης ύδρευσης α΄ 6μήνου 2010
Δ.Ε. Γαργαλιάνων.
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «"ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ"
Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως στο Κ.Δ.
Ραπτόπουλου» Δ.Ε. Τριπύλης.
24. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Κυπαρισσίας
έτους 2010
25. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Φιλιατρών
έτους 2010
26. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου
Γαργαλιάνων έτους 2010
27. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Φιλιατρών
έτους 2010
28. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημ. Σχολείου & 2ου
Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων έτους 2010
29. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 3ου Δημ. Σχολείου
Γαργαλιάνων έτους 2010
30. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου
Καλού Νερού έτους 2010
31. Παραχώρηση χώρου τ. Κοινοτικού Γραφείου Πύργου Τριφυλίας στον Αγροτικό
Συνεταιρισμό Πύργου.
32. Αίτηση Εταιρείας "Αθανάσιος Κόρδας κ΄ ΣΙΑ Ε.Ε." για χορήγηση παράτασης
Εκτέλεσης εργασιών για το έργο "Ανάπλαση – επισκευή κτιρίου τ. Δημοτικού
Σχολείου Βάλτας".
33. Διαγραφή ανείσπρακτου υπολοίπου στη Δ.Ο.Υ. Κυπαρισσίας των τ. Δήμου
Αυλώνος & Κοινότητας Τριπύλης.
34. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων και αναπληρωτών τους στην επιστημονική επιτροπή
της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο "Τριετής παρακολούθηση της ποιότητας
και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των ποταμών του Ν. Μεσσηνίας".