Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Ενημέρωση δημάρχων Μεσσηνίας για την υιοθέτηση από την κυβέρνηση της θέσης της Περιφέρειας για την οριστική διαχείριση των απορριμμάτων


Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης συναντήθηκε χθες με τους δημάρχους Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα, Τριφυλίας κ. Κωνσταντίνο Κόλλια και Οιχαλίας κ. Φίλιππα Μπάμη για το θέμα της προσωρινής διαχείρισης των αστικών αποβλήτων των διαχειριστικών ενοτήτων Π. Ε. Μεσσηνίας.
Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τους δημάρχους ότι ....................

η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει την προγραμματική θέση της Περιφέρειας για διεξαγωγή άμεσα διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για τη οριστική διαχείριση των απορριμμάτων που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα και την άρτια προσωρινή διαχείριση.
Στη συζήτηση επισημάνθηκε η υποχρέωση της χώρας μας να κλείσει άμεσα όλους τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων με τη μέθοδο της προσωρινής αποθήκευσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα με δεματοποίηση.
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας πρότεινε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για διάστημα ενενήντα ημερών με κομποστοποίηση και παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου και υλικού επικάλυψης, ζήτησε δε την στήριξη του αιτήματός του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση από την Περιφέρεια.
Με σημερινή του Παρέμβαση στην Κυβέρνηση ο Περιφερειάρχης εξασφάλισε την αποδοχή του αιτήματος του Δήμου Καλαμάτας με ταυτόχρονη εξεύρεση και εναλλακτικής προσωρινής λύσης για την περίπτωση που παρουσιαστούν τυχόν αστοχίες στο πιλοτικό πρόγραμμα.
Κατόπιν αυτών η Κυβέρνηση έδωσε εντολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την υπογραφή της σχετικής απόφασης.