Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Στις 15 Φεβρουαρίου η δημοπρασία για την «Στερέωση και Αποκατάσταση Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρα στη Χριστιανούπολη"


Την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου θα γίνει η δημοπρασία για την «Στερέωση και Αποκατάσταση Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρα στη Χριστιανούπολη". Το έργο έχει......................

προϋπολογισμό 3.050.000,00 €, εκ των οποίων 2.450.000,00 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα και ανήκει στην κατηγορία έργων οικοδομικά.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΤΠΑ και το ΠΕΠ Πελοποννήσου