Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2009

Ερώτηση του Βουλευτή Δημήτρη Κουσελά για τις κακοτεχνίες στο Λιμάνι Κυπαρισσίας.


Στα προβλήματα με τις κακοτεχνίες στο Λιμάνι Κυπαρισσίας, αναφέρεται για πολλοστή φορά, με νέα ερώτησή του στη Βουλή ο Δημήτρης Κουσελάς.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής..........


« Οι φορείς που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν τον λιμένα Κυπαρισσίας (Επαγγελματικός σύνδεσμος Αλιέων Κυπαρισσίας, Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κυπαρισσίας) επανέρχονται, για πολλοστή φορά, στα σοβαρά προβλήματα που απορρέουν από κακοτεχνίες και παραλείψεις των εργολάβων στο έργο κατασκευής του λιμένα της Κυπαρισσίας (1η και 2η φάση).

Ενδεικτικά αναφέρω την πλημμελή εγκατάσταση, συνακόλουθα τη μη λειτουργία του φωτισμού του λιμένα, την ελλιπή θωράκιση του προσήνεμου μώλου, την έλλειψη φάρου, τη μη σύνδεση των κρουνών πυρόσβεσης με παροχή, την εκτός προδιαγραφών κατασκευή της γλίστρας ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών.

Επειδή δεν νοείται παραλαβή του συγκεκριμένου έργου εάν δεν αποκατασταθούν οι .......

υπάρχουσες και σοβαρές ελλείψεις και κακοτεχνίες,

Επειδή εγκαίρως και επανειλημμένα οι προαναφερθέντες Σύλλογοι αλιέων, με καταγγελίες και αναφορές τους προς την αρμόδια τεχνική Υπηρεσία, τις εισαγγελικές αρχές και προς τον Συνήγορο του Πολίτη έχουν επισημάνει τις κακοτεχνίες, τις ελλείψεις και τα σοβαρά θέματα ασφάλειας και ομαλής λειτουργίας του λιμένα που αυτές δημιουργούν,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Τι ενέργειες έχουν γίνει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγγέλλουν οι τοπικοί φορείς των αλιέων;
- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση των ελλείψεων και των κακοτεχνιών του έργου κατασκευής του λιμένα Κυπαρισσίας; »