Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

Οι σημερινές ευρωεκλογές...


Οι κάλπες άνοιξαν σήμερα στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι δεν χρειάζεται σταυρός στα ψηφοδέλτια.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ψηφοδέλτιο που φέρει σταυρό, δεν θεωρείται άκυρο.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Η αναγνώριση...............
των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν "κομμένα" δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Η αναγνώριση των στρατιωτικών και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας γίνεται από τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες.

Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι, αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του, ακόμη και αν αυτό έχει εκδοθεί από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πριν από τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στην Ελληνική Αστυνομία.

Η αναγνώριση των κοινοτικών εκλογέων γίνεται με βάση ισχύον δελτίο ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο.

Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και εφόσον ζητηθεί από τον εκλογέα, χορηγείται σε αυτόν έντυπη βεβαίωση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, που υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής

Στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ετεροδημότες ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους σε κοινά εκλογικά τμήματα μαζί με τους λοιπούς εκλογείς, με την προϋπόθεση ότι υπέβαλαν σχετική αίτηση μέχρι 3.3.2009 και περιελήφθησαν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Τέλος, ως προς τη συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνεται ότι σε ειδική βάση δεδομένων έχουν καταχωρηθεί 6.505 πολίτες της ΕΕ που συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές (έναντι 2.577, το 2004). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση της ΕΕ που έγινε στο διάστημα ανάμεσα στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση και τη φετινή.

Οι δικαστικοί και οι δημόσιοι γενικά πολιτικοί υπάλληλοι ψηφίζουν είτε στην εκλογική περιφέρεια στο δήμο ή την κοινότητα στην οποία είναι εγγεγραμμένοι, είτε στον τόπο διαμονής τους με την ιδιότητα του ετεροδημότη εκλογέα. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι έφοροι και όσοι αναπληρωτές αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους, ψηφίζουν σε εκλογικό τμήμα της έδρας του εφόρου που ορίζεται απ' αυτόν.

*** Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τη διαδικασία των ευρωεκλογών με τρεις τρόπους: μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1500, μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης "Ερμής" (www.ermis.gov.gr) που λειτουργεί με πολλαπλά κριτήρια επιλογής.