Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

Ψευδάργυρος στη Γιάλοβα - Αυξημένες ποσότητες εντόπισε το ΕΛΚΕΘΕ


Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους, αυτός των τοξικών ουσιών, απειλεί σοβαρά τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας.

Οι πρώτες εξετάσεις που έγιναν από το ΕΛΚΕΘΕ, επιβεβαίωσαν τα αρχικά αποτελέσματα των αναλύσεων του Τμήματος Αλιείας για ύπαρξη αρκετά αυξημένων συγκεντρώσεων ψευδάργυρου στο νερό.............


Η περιφέρεια Πελοποννήσου, μάλιστα, έχει ήδη προχωρήσει σε αναστολή των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμού εκ νέου μίσθωσης της λιμνοθάλασσας σε αλιευτικό συνεταιρισμό, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εξετάσεις.
Η Νομαρχία ετοιμάζεται να αναθέσει στο ΕΛΚΕΘΕ ειδική μελέτη, με την οποία θα γίνουν αναλύσεις νερών σε περισσότερα σημεία της λιμνοθάλασσας, ενώ θα ληφθούν και δείγματα από 3 είδη ψαριών, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν υπάρχουν βαρέα μέταλλα στους ιστούς τους.
Το ζήτημα κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό, μιας και πρόκειται για το σημαντικότερο υδροβιότοπο της περιφέρειας Πελοποννήσου, διεθνούς ενδιαφέροντος και ενταγμένο στο δίκτυο Natura. Μάλιστα, από το Τμήμα Αλιείας έχει τονιστεί ότι η οποιαδήποτε διαταραχή των οικολογικών συνθηκών της περιοχής, θα έχει δυσάρεστες συνέπειες σε πολλά επίπεδα.
Υπενθυμίζεται, ότι η λιμνοθάλασσα είναι σημαντικό πεδίο αλιείας, απ’ όπου διοχετεύονται στην αγορά 10-20 τόνοι ψαριών ετησίως. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση της καταλληλότητάς τους για τη δημόσια υγεία, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Ιδιαίτερη έρευνα απαιτείται και για τον εντοπισμό της πηγής ρύπανσης, η οποία εκτιμάται ότι πιο πιθανό είναι να προέρχεται από εξωτερικό παράγοντα (π.χ. βιομηχανικά λύματα).

Βαρέα μέταλλα
Το ανεξάρτητο Τμήμα Αλιείας της Νομαρχίας υλοποιεί τα τελευταία χρόνια πρόγραμμα για τα εσωτερικά ύδατα του νομού. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται δείγματα νερού από ποτάμια του νομού και από τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και στη συνέχεια γίνονται μετρήσεις σε διάφορες φυσικές - χημικές παραμέτρους, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη διαβίωση των ψαριών.
Στα πλαίσια λοιπόν των δειγματοληψιών αυτών, στις αρχές καλοκαιριού του 2008, παρατηρήθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ψευδάργυρου στα δείγματα νερού που πάρθηκαν από τη λιμνοθάλασσα. Τα ίδια αποτελέσματα έδειξαν και οι επόμενες εξετάσεις που έγιναν στη λιμνοθάλασσα τους επόμενους μήνες του 2008. Ειδικότερα, βρέθηκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις ψευδάργυρου από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια.
Όπως είχε δημοσιεύσει το «Θάρρος» στις 5 Δεκεμβρίου του 2008, τα αποτελέσματα αυτά ανησύχησαν το Τμήμα Αλιείας, το οποίο ζήτησε τη συνδρομή του ΕΛΚΕΘΕ για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, αφού διαθέτει πιο εξειδικευμένα όργανα και ακριβέστερες μεθόδους μέτρησης.
Το ΕΛΚΕΘΕ όντως προχώρησε σε δειγματοληψία και οι αναλύσεις του δυστυχώς έδειξαν συγκεντρώσεις ψευδαργύρου στο νερό της λιμνοθάλασσας πολύ υψηλότερες από αυτές που είχε μετρήσει το Τμήμα Αλιείας.

Επικίνδυνα
Μετά από αυτό ζητήθηκε εκ νέου η συνδρομή του ΕΛΚΕΘΕ, ώστε να παρθούν δείγματα ψαριών από τη λιμνοθάλασσα για να γίνει εξέταση της περιεκτικότητας των ιστών των ψαριών σε ψευδάργυρο ή σε κάποιο άλλο από τα βαρέα μέταλλα που ενδεχομένως υπάρχουν στη λιμνοθάλασσα.
Το ΕΛΚΕΘΕ έχει καταθέσει και την πρότασή του στη Νομαρχία, για να γίνουν αναλύσεις σε 3 είδη ψαριών (τσιπούρα, λαυράκι και κέφαλο). Ωστόσο, μετά τη λήψη των δειγμάτων, το ΕΛΚΕΘΕ χρειάζεται 5 μήνες για να έχει τα τελικά αποτελέσματα των αναλύσεων.
Εάν τα αποτελέσματα δείξουν ότι υπάρχει πρόβλημα και στους ιστούς των ψαριών, τότε η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι μπορεί να είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, ενώ η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών από τα έμβια, όπως ιδιαίτερα τονίζει το ΕΛΚΕΘΕ στην πρότασή του, είναι μια μακρόχρονη και αμφίβολη διαδικασία.
Ήδη, η σκοπιμότητα σύνταξης της μελέτης από το ΕΛΚΕΘΕ έχει εγκριθεί από την αρμόδια νομαρχιακή επιτροπή παραγωγής και εντός των ημερών θα υπογραφεί και η σχετική σύμβαση.
Επίσης, εντός των επόμενων ημερών, δεν αποκλείεται να υπάρξει και απόφαση Νομάρχη για απαγόρευση αλίευσης από τη λιμνοθάλασσα μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων από το ΕΛΚΕΘΕ.

Της Βίκυς Βετουλάκη - Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"